Modlitby mladých za mladých

Pútnické centrum hory Zvir v Litmanovej Vás pozýva na „ Modlitby mladých za mladých“.

Sv. Otec Ján Pavol II. povedal mladým: „ Vy ste budúcnosť cirkvi. „

Mladý človek, ktorý dospieva prirodzene hľadá vlastné smerovanie a v tomto hľadaní môže veľmi ľahko skĺznuť do falošnej slobody, ktorá sa mu ponúka v tomto svete. V tejto falošnej slobode sa môže stať otrokom médií, internetu, moci, slávy, peňazí, nečistoty, drog, alkoholu, závislostí na mobile a sociálnych sieťach. Toto všetko mu znemožňuje stať sa plnohodnotným členom spoločnosti a schopným prijať zodpovednosť za svoj život a život druhých. V mnohých z týchto pokušení dokáže obstáť len vďaka modlitbám.

Sv.Páter Pio- muž modlitby povedal, že modlitba je najmocnejšia zbraň akú má kresťan tu na tejto Zemi.

24.februára 1991 na hore Zvir v Litmanovej , Panna Mária povedala, že modlitba je veľká zbraň, ktorou si vydobyjeme čokoľvek, ak vychádza z čistého srdca.

Budeme sa modliť za všetkých mladých, aby Ježiš Kristus na príhovor Panny Márie vstúpil do ich životov a sŕdc a tak ho prijali za svojho Pána.

Budeme spoločne prosiť Boha, aby mladí ľudia dali svoju inteligenciu, talenty, nadšenie, súcit a silu do služieb životu a tak sa stali „svetlom“ pre svojich blízkych , aby mohli platiť slová Jána Pavla II.:

A ak vás uvidia vaši vrstovníci, budú môcť zvolať: Pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s Vami je Boh“. / Zach 8,23/

Dňa 19.7.2020 sa prvýkrát uskutočnia Modlitby mladých za mladých so začiatkom o 10.00 hod modlitbou sv. ruženca a 10.30 hod. sv. liturgiou. Modlitby sa budú konať raz v mesiaci podľa programu.