Júnová Malá púť na Horu Zvir

Takmer 2000 pútnikov za zišlo na Nedeľu všetkých svätých, ktorá bola zároveň prvou nedeľou v mesiaci jún na Malej púti na Hore Zvir. Duchovný program začal tradične uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a Akatistom k Ježišovi Kristovi. Po rozjímavom svätom ruženci už nasledovala hlavná časť celého programu, ktorým bola slávnostná svätá liturgia, ktorú svojim spevom doprevádzal chrámový zbor zo Starej Ľubovne z farnosti Matky ustavičnej pomoci a takisto ich mládežnícky zbor. Hosťom tejto púte bol o. Jozef Voskár, duchovný správca Gréckokatolíckej charity, ktorý sa pútnikom prihovoril v homílii. Zídených pútnikov pozval k tomu, aby prijali povolanie nielen to profánne, ktoré má väčšina z nás, ale to hlavné, povolanie ku svätosti. Takisto poukázal na dva extrémy, na ktoré si ako kandidáti neba musíme dávať pozor a tým je rozdiel a veľmi tenká hranica medzi svätosťou a svätuškárstvom a druhým nebezpečenstvom je žiť len ako farizeji, plniaci si svoje náboženské povinnosti v nedeľu a prikázané sviatky. Jediným východiskom pre našu svätosť, ktorú niesme schopný dosiahnuť vlastnými silami je sám Ježiš, ktorý v evanjeliu sám hovorí, že bez neho nemôžeme nič urobiť. Svätú liturgiu viedol o. Vasiľ Kindja, rektor chrámu na Hore Zvir. Množstvo povzbudených pútnikov zotrvávalo na Hore Zvir aj po skončení slávnosti.