Júnová fatimská sobota

Za účasti okolo sto pútnikov sme aj v mesiaci jún spoločne slávili fatimskú sobotu podľa požiadaviek Panny Márie odovzdaných vo Fatime. Rozjímaním nad tajomstvami radostného svätého ruženca sme sa pripravili na slávenie svätej liturgie, ktorú viedol o. Marcel Pisio, duchovný správca Hory Zvir a ktorý sa zároveň prihovoril prítomným pútnikom v homílii. Vo svojom príhovore vyzdvihol dokonalosť lásky, ktorá bola ohlásená v evanjeliu a hlavne to, že je dôležitým znamením, ktoré by nás malo odlišovať od zmýšľania ľudí tohto sveta. Povzbudení božím slovom sme po svätej liturgii zasvätili naše životy Presvätej Bohorodičke. Celú slávnosť doprevádzal svojim spevom chrámový zbor Chrysostomos z Vranova nad Topľou.