Januárová púť

S túžbou skryť sa pod ochranu Presvätej Bohorodičky a vyprosovať si milosti do nového kalendárneho roka, sa dňa 9.1.2011 modlilo na Hore Zvir približne 570 pútnikov. Program Januárovej púte začal uctením Ikony Presvätej Bohorodičky, modlitbou Akatistu k Bohorodičke a pokračoval modlitbou slávnostného svätého ruženca. Táto púť vyvrcholila slávnostnou svätou liturgiou, na ktorej ohlásil Božie slovo o. Rastislav Janičko, správca farnosti Litmanová. Vo svojej homílii poukázal na to, že ak človek chce žiť lepší život, musí ho žiť v pokáni. Avšak na takýto život nie je potrebná len sviatosť zmierenia, ale aj úplná zmena zmýšľania a ochota výjsť zo starého človeka. Do tohto radostného návratu Otcovi nám chce dať silu Boží Syn, ktorého sviatok narodenia sme nedávno oslavovali. Ak mu otvoríme svoje srdcia a uveríme mu, môžeme s ním žiť nový život. Po svätej liturgii bola púť zakončená modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu a poďakovaním pútnikom za to, že ani spočiatku nepriaznivé počasie ich neodradilo prísť na mariánske pútnické miesto Horu Zvir.
Matúš Verba