Hlavná púť na hore Zvir v Litmanovej

Počas prebiehajúceho Jubilejného roka Prešovskej archieparchie sa cez víkend 4. a 5. augusta  konala na hore Zvir v Litmanovej archieparchiálna odpustová slávnosť. Začala v sobotu dopoludnia posvätným ružencom a svätou liturgiou, ktorú slávil otec Jozef Urvinitka. Vo svojej homílii poukázal na najdôležitejšiu vec na tejto zemi a tou je plniť Božiu vôľu. Program pokračoval popoludní Korunkou Božieho milosrdenstva, po ktorej si manželky gréckokatolíckych kňazov v Aule sv. Jána Pavla II. vypočuli svedectvo manželky gréckokatolíckeho kňaza, pani Kristíny, a jej manžela, ktorí, dôverujúc Bohu, pôsobia v ťažkých podmienkach na východnej Ukrajine. Po posviacke vody v prameni púť pokračovala veľkou večierňou a archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ.

Po nej nasledovala katechéza otca Maxa Kašparu na tému „Nebojme sa otvoriť svoje srdcia Kristovi. Viera a odvaha. Otec Max spomenul, že kresťan nemá mať strach, on môže mať iba bázeň pred Bohom. Nasledovala krížová cesta a polnočná svätá liturgia, ktorú slávil o. Slavomír Zahorjan s ostanými kňazmi. Po nej nasledovala celonočná adorácia pred Najsvätejšou Eucharistiou. V nedeľu okrem iného zaznela katechéza otca Petra Šturáka o Jubilejnom roku, ktorý teraz v našej archieparchii slávime.

Hlavná púť vyvrcholila v nedeľu archijerejskou svätou liturgiou, ktorej hlavným slúžiacim bol prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ a slávnostným kazateľom kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Koncelebrovali aj pomocný mukačevský biskup Nil Jurij Luščak OFM, apoštolský exarcha pre gréckokatolíkov v Srbsku  Djura Džudžar, emeritný pomocný biskup Pražského apoštolského exarchátu Ján Eugen Kočiš, emeritný spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich a niekoľko desiatok kňazov.

J.E. kardinál Jozef Tomko v homílii uviedol: „Zišli sme sa tu, aby sme sa osobne stretli s Bohom. Otvorme si uši a najmä srdcia, aby sme si do našich každodenných životov odniesli silu a svetlo. V evanjeliu sme počuli o dvoch sestrách Márii a Marte a tieto dve sestry sú úplne odlišnej povahy. Mária – hĺbavá duša, ktorá sa zaujíma o duchovné veci, sadla si k Ježišovým nohám a s veľkou radosťou počúvala jeho slovo. Táto citlivá duša vnímala v ňom Mesiáša, ktorého túžobne očakávali. Jej sestra Marta sa starala, aby pripravila pohostenie. Tu zastala pri Ježišovi a povedala mu: „Pane, nedbáš,  že ma sestra nechá samú obsluhovať?“ Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“ Máme tu dva druhy starostí, starosť o dušu a telo. Ježiš nás vyzýva k vnútornej rovnováhe, aby sme nestratili vnútorný pokoj. Starosť o dušu má prednosť pred starosťou o telo. Človek sa má starať aj o dušu, nielen o telo. Treba sa starať aj o telo, ale nie prehnane. Vzorom je pre nás Panna Mária, ona má všetky dobré vlastnosti Márie aj Marty. Je blahoslavená, lebo prijala Božie slovo a ho aj uskutočňovala. Svätý apoštol Pavol vyzýva veriacich a tým aj nás, aby sme si osvojili zmýšľanie Ježiša Krista, aby sme sa vedeli pokoriť. „Buďte jedna duša a jedna myseľ. Nerobte nič z nevraždivosti, ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.“ (Flp 2, 2- 4)

Na konci slávnosti prešovský arcibiskup a metropolita Ján poďakoval kazateľovi, všetkým biskupom, kňazom – obzvlášť tým, ktorí vykonávali sviatosť zmierenia, organizátorom, vzácnym hosťom, RTVS – ktorá sprostredkovala službu celému Slovensku a všetkým pútnikom, že prijali pozvanie našej Nebeskej Matky a že prišli posilniť svoju vieru. V závere sa otec Rastislav Janičko poďakoval aj vladykovi Jánovi a kardinálovi Jozefovi odovzdal kyticu a drevorezbu Presvätej Bohorodičky.