Februárová púť na Hore Zvir

V prvú februárovú nedeľu – 6.2.2011 sa na Litmanovskej Hore Zvir zišlo približne 650 pútnikov, aby na príhovor Presvätej Bohorodičky vyprosovali Božie milosti pre seba i svojich blízkych. Program februárovej púte začal uctením Ikony Presvätej Bohorodičky, modlitbou Akatistu k Bohorodičke a pokračoval modlitbou slávnostného svätého ruženca. Vrcholom púte bola sv. liturgia, na ktorej ohlásil Božie slovo o. Vasiľ Kindja. Vo svojej homílii zdôraznil to, že niekedy spôsobom svojho života bránime ľuďom okolo nás, aby spoznali Ježiša. Preto je potrebné nezatracovať druhých, ale dávať im šancu, ako to robí Ježiš Kristus. Po svätej liturgii sa pútnici ešte modlili modlitbu na úmysel Svätého Otca a Korunku k Božiemu milosrdenstvu.
Matúš Verba