Aprílová fatimská sobota a malá púť

Srdečne Vás pozývame na fatimskú sobotu na hore Zvir v Litmanovej dňa 2.4.2022 Presvätá Bohorodička vo Fatime prisľúbila :“ Moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. “ Matka Božia nás pozýva prijať milosti a načerpať sily do našich životov. Modlitba Večeradla sa začne o 9.30 hod. a sv. liturgia o 10.30 hod. Po ukončení sv. liturgie bude nasledovať Moleben k Presvätej Bohorodičke , počas ktorého sa zasvätíme Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie ako žiadala vo Fatime.

Zároveň Vás pozývame na aprílovú malú púť na horu Zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutoční v nedeľu 3.4.2022.

Program sa začne o 9.00 hod. uctením si ikony presvätej Bohorodičky, bude pokračovať modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke a rozjímavým svätým ružencom. Na počesť čistého srdca Panny Márie bude slúžená sv. liturgia o 10.30 hod., ktorú bude sláviť o. Martin Zlacký – humenský archieparchiálny vikár.