Fatimská sobota

Slnkom zaliata Hora Zvir privítala v sobotu 6. októbra pútnikov, ktorí prišli tento deň prežiť podľa priania Panny Márie pri zjaveniach vo Fatime. Modlitbový program začal rozjímavým svätým ružencom a pokračoval slávením Eucharistie. Duchovný správca Zviru otec Marcel Pisio privítal pred začiatkom liturgie pútnikov z rôznych častí Slovenska a v homílii ich pozval k novému prežitiu momentu, ktorý sa stal momentom zázračného uzdravenia ochrnutého z evanjelia. Slová „odpúšťajú sa ti hriechy“, počúvame vo sviatosti zmierenia, tam Boh s nami začína proces uzdravenia, tento zázrak sa deje v našom živote keď človek prijíma oslobodenie od hriechu a keď zároveň ponúka lásku, ktorá je nezištná a prináša odpustenie do spoločenstva. Božiu Matku sme prosili o jej príhovor a svoje životy sme jej odovzdali v modlitbe zasvätenia. Nádherné počasie umocnilo atmosféru fatimskej púte a málokomu sa chcelo odchádzať od Matky.