Decembrová Malá púť

V nedeľu 9. decembra  sa na Hore Zvir zišli veriaci, aby spoločne slávili Malú púť. Program začal uctením si ikony presvätej Bohorodičky, modlitbou akatistu a pokračoval rozjímavým ružencom. Vyvrcholením púte bolo slávenie svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Michal Leščišin, rektor chrámu na Hore Zvir. V homílii o. Michal hovoril o tom, že v dnešný deň nás Boh chce naučiť, aké dôležité je ďakovať.  V jednej rodine mama navarila obed pre svoju rodinku. Keď sa naobedovali, tak sa mama pýta svojej dcéry- no čo sa teraz povie? -a ona odpovedala: mama daj mi ešte. Ale prv ako ju budeme súdiť, musíme sa pozrieť na seba. Neprichádzame častokrát aj my tak k Bohu? Bože daj mi ešte toto, tamto…  Ježiš Kristus nám dáva dnes toto Božie slovo Lk (17, 12-19),aby sa vďačnosť stála našou každodennosťou. Vďačnosť pomáha tomu, kto ďakuje. Boh nie je závislý na našej vďačnosti, ale vyžaduje ju od nás, no nie kvôli sebe ale kvôli nám. Keď iba prosíme, nemôžeme sa z nášho kruhu dostať ďalej a práve ďakovná modlitba nás posúva ďalej. Nebuďme ako tá dcéra- mama daj mi ešte. Boh ti chce dať ešte viac –  večný život, uzdravenie a oslobodenie z pút hriechu. Vďačnosť chráni srdce človeka pred hriechom, pred pýchou, závisťou, zlomyseľnosťou, pred reptaním voči Bohu … Keď príde v našom živote niečo ťažké, tak si veľa krát  povieme- Pane Bože, prečo práve ja ? Prečo nekladiem Bohu túto otázku aj vtedy, keď mi je dobre? A za vzor máme dnešných desiatich ktorí kričali „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!”  Nakoniec  otec Michal ešte raz zdôraznil, že nemáme zabúdať  na vďačnosť a že máme Bohu ďakovať za to dobré čo máme, ale aj za to, čo nie je podľa našich predstáv.  Po svätej liturgii otec Michal poďakoval ostatným kňazom a bohoslovcom za ich službu. Slávnosť sa ukončila mnoholitstvijem všetkým prítomným.