Decembrová fatimská sobota a malá púť

Aj prvý decembrový víkend sa niesol v duchu vzdávania vďaky Bohu za to, ako sa oslávil skrze prečistú Božiu rodičku.

Počas fatimskej soboty v homílii o. Peter Leško, vychádzajúc z evanjelia podľa Lukáša 12, 32 – 40, poukázal na potrebu každého človeka byť pripravený pre Pána už dnes, v túto chvíľu a nie až zajtra, pretože len pripraveným Pán sľúbil, že ich bude obsluhovať (porov. Lk12, 37). Ak však človek s pripravenosťou zaháľa, odmieta Pánovu službu, ktorou je, že on sám nás chce viesť na ceste k svätosti, darovať sa nám už tu a teraz.

V nedeľu sme začali spoločnou modlitbou akatistu k presvätej Bohorodičke, pokračovali sme rozjímavým ružencom a vyvrcholením decembrovej malej púte bola slávnostná svätá liturgia, ktorej predsedal Ján Babjak, emeritným prešovský arcibiskup. V homílii, vyzdvihujúc čas prípravy na sviatok Narodenia Pána, poukázal na naše duchovné malomocenstvo, a potrebu vzdávania vďaky za možnosť uzdraviť sa z neho, ktoré sa deje vo svätej spovedi.

Foto: @Michal Petriľak