Darujte 2 % z dane Pútnickému centru hora Zvir v Litmanovej

Drahí mariánski ctitelia a pútnici putujúci na horu Zvir v Litmanovej, aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o podporu Pútnického centra a to formou darovania 2% z dane nášmu centru.

Je to forma, ktorou môžete podporiť rozvoj hory Zvir a pritom Vás to nebude nič stáť. Mnohí z Vás ste na hore Zvir zažili Božie požehnanie, pomoc, príhovor a ochranu našej nebeskej Matky.

Verím, že aj touto formou podpory sa nám naďalej bude dariť spoločne zveľaďovať areál pútnického miesta, aby ste sa tu vždy cítili dobre a radi vracali čerpať posilu do svojho každodenného života.

Všetkým dobrodincom hory Zvir patrí veľká vďaka a Pán Boh zaplať! Všetci ste zahrnutí v našich modlitbách každý deň pri svätej liturgii.

                                                       duchovní otcovia hory Zvir

Tri druhy daňovníkov, ktorí môžu poukázať 2% z daní:

 • zamestnanec – osoba, za ktorú robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ
 • fyzická osobu, ktorá si podáva daňové priznanie sama (živnostníci alebo osoby, ktoré si chcú podať daňové priznanie sami)
 • právnická osoba

Potrebné dokumenty na stiahnutie TU:

Vyhlásenie – Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej

Pre zamestnanca

 • Do 2.2024 zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane (tlačivo si môžete stiahnuť z tejto stránky), ktoré slúži ako základ na výpočet 2%. Potom zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (tlačivo si môžete stiahnuť z tejto stránky).
 • Do 4.2024 zamestnanec doručí osobne alebo pošle poštou na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) obe tlačivá – Potvrdenie aj Vyhlásenie.
 • Poznámka: Ak zamestnanec vykonával dobrovoľnícku činnosť môže darovať 3% z dane a to vtedy, ak v rámci tejto dobrovoľníckej činnosti odpracoval viac ako 40 hodín. Vtedy môže požiadať organizáciu, u ktorej vykonával dobrovoľnícku činnosť o potvrdenie, ktoré priloží k vyhláseniu.
 • Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2 alebo 3 %. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

Pre fyzickú osobu, ktorá si podáva DP sama

 • Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.
 • Do 3.2024 podá daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska). Toto je termín aj na zaplatenia daňovej povinnosti.
 • Poznámka: Ak zamestnanec vykonával dobrovoľnícku činnosť môže darovať 3% z dane a to vtedy, ak v rámci tejto dobrovoľníckej činnosti odpracoval viac ako 40 hodín. Vtedy môže požiadať organizáciu, u ktorej vykonával dobrovoľnícku činnosť o potvrdenie, ktoré priloží k vyhláseniu.
 • Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2 alebo 3 %. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

Pre právnickú osobu

 • Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 1% (2%) z dane. V tomto DP vyplní aj údaje o prijímateľovi 2% (údaje sú na našej stránke).
 • 1% (2%) z dane môže poukázať právnická osoba v prípade, že počas roka 2023 až do termínu na podanie DP poskytla finančný dar vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.
 • Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu musí byť aspoň 8 €.
 • V termíne podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024, pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak) treba podať DP na príslušný daňový úrad (v mieste sídla spoločnosti) a zaplatiť daňovú povinnosť.