Archieparchiálne večeradlo na Hore Zvir

Deň pred 95. výročím zjavení vo Fatime, sa zišli mariánski ctitelia a členovia Mariánskeho kňazského hnutia Prešovskej archieparchie na Hore Zvir, aby sa spoločne aj s ostatnými veriacimi modlili Večeradlo s Pannou Máriou. Súčasťou programu bolo okrem modlitieb svätých ružencov a adorácie, slávenie Eucharistie s viacerými kňazmi. Eucharistiu viedol o. Juraj Popovič, súdny vikár, ktorý prišiel v zastúpení vladyku Jána, prešovského arcibiskupa a metropolitu, a všetkým veriacim odovzdal jeho pozdrav. Na celodennom programe sa zišlo celkom vyše päťsto pútnikov z celej Prešovskej archieparchie.