Fatimská sobota a malá púť v januári

Tak ako zvyčajne začiatkom mesiaca i v prvú novoročnú sobotu a nedeľu sme spolu oslavovali Boha a Presvätú Bohorodičku na Hore Zvir.
Fatimskú sobotu spojenú so sviatkom Bohozjavenia sme začali modlitbou večeradla a po nej nasledovala svätá liturgia.
Nedeľná malá púť začala ako zvyčajne uctením ikony presvätej Bohorodičky. Nasledovala modlitba akatistu k presvätej Bohorodičke, modlitba rozjímavého svätého ruženca a po nej svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol vladyka Ján Babjak, emeritný prešovský arcibiskup. Otec arcibiskup v úvode príhovoru vyzdvihol krásu čistoty Panny Márie pred, počas a po pôrode, čo krásne vyjadruje jednak učenie cirkvi no taktiež ikonografia troma hviezdami ktoré má Mária na svojom rúchu. Podčiarkol jej úsilie v posilňovaní viery v jej syna Ježiša Krista počas celých dejín no na tomto mieste najmä počas rokov zjavení, kedy nás Mária vyzývala k pokániu čistote srdca a a varovala pred poblúdením na ceste životom. Vladyka ďalej poukázal na rozdelenie a zmätok a to nielen vo svete ale neraz i v cirkvi, pričom zdôraznil veľkú potrebu modlitby za jednotu cirkvi v týchto časoch. Ježiš Kristus je cestou, pravdou a životom, a Jeho sa treba pevne pridŕžať, ak na ceste životom nechceme zablúdiť. Otec arcibiskup viackrát pripomenul Máriine slová ktoré nám na hore Zvir adresovala a najmä jej výzvu udržiavať si čisté srdce a taktiež zdôraznil význam modlitby ruženca a ďalších prostriedkov posväcovania, ktoré nám ponúka cirkev aby sme obstáli v zápase o čistotu srdca podľa vzoru Nepoškvrnenej Čistoty.
FOTO: Michal Petrilak