Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

Cirkev od apoštolských čias učila, že Boží Syn, Mesiáš a Vykupiteľ sveta sa zrodil z Panny Márie. Predpovedal to aj starozákonný prorok Izaiáš: „Hľa Panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo značí Boh s nami“ (Iz 7,14). To napokon vyznávame i my všetci vo vyznaní viery: Verím v Ježiša Krista, ktorý sa počal z Ducha Svätého a narodil sa z Márie Panny. Cirkev v náuke o nepoškvrnenom počatí Panny Márie učí, že vďaka jej slobodnému „staň sa“, sa mohol vteliť Boží Syn Ježiš Kristus. To nám hovorí, že Panna Mária bola pri počatí v živote svojej matky svätej Anny uchránená od dedičného hriechu.
Pápež Pius IX. vo veľchráme sv. Petra, 8. decembra 1854, za prítomnosti biskupov, kňazov a veriacich z celého sveta, po slávnostnom vzývaní Ducha Svätého, medzi slávnostnými obradmi, ako veľkňaz zo stolice sv. Petra sám vyhlásil Nepoškvrnené počatie Panny Márie za článok viery. V roku 1858 sa Bernadetta pri zjavení v Lurdách pýtala Panny Márie kto je- a ona sa predstavila : „Som Nepoškvrnené Počatie.“
Srdečne Vás pozývame osláviť sviatok našej Nebeskej matky – jej Nepoškvrnené počatie 8. decembra 2023 na hore Zvir s týmto programom:
9.30 hod. -modlitba sv. ruženca formou večeradla
10.30 hod. – sv. liturgia
– po sv.liturgii zasvätenie sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie
– akatist a myrovanie
12.00 – 13.00 hod – hodina milosti pred Najsvätejšou eucharistiou
Prijmime pozvanie a využime čas veľkých milostí, ktoré nám Boh pripravil cez Nepoškvrnené počatie našej Nebeskej matky.