Liturgický program počas vianočných sviatkov a sviatkov Bohozjavenia Pána

Liturgický program na Hore Zvir

Nedeľa 17. 12. 2023 10.00 hod. sv. ruženec
10.30 hod. sv. liturgia
13.30 hod. sv. ruženec
14.00 hod. sv. liturgia
15.00 hod. korunka Božieho milosrdenstva

Piatok 22. 12. 2023 Aliturgický deň
07.30 hod. Kráľovské hodinky
10.00 hod. sv. ruženec – večeradlo
15.00 hod. korunka Božieho milosrdenstva
15.20 hod. Večiereň

Sobota 23. 12. 2023 10.00 hod. sv. ruženec
10.30 hod. sv. liturgia
15.00 hod. korunka Božieho milosrdenstva
Spovedanie 09.00 – 12.00 hod

Od 24. 12. 2023 – do 07. 01. 2024 sa nespovedá

Nedeľa 24. 12. 2023 Predvečer Kristovho Narodenia
10.00 hod. sv. ruženec
10.30 hod. sv. liturgia
15.00 hod. korunka Božieho milosrdenstva
24.00 hod. Polnočná sv. liturgia

Pondelok 25.12. 2023 Sviatok Kristovho Narodenia
09.30 hod. sv. ruženec – večeradlo
10.30 hod. sv. liturgia
15.00 hod. korunka Božieho milosrdenstva
15.20.hod Večiereň

Utorok 26.12. 2023 Druhý deň sviatku Kristovho Narodenia – Sviatok Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke
10.00 hod. sv. ruženec
10.30 hod. sv. liturgia
Obchod okolo chramu
15.00 hod. korunka Božieho milosrdenstva

Streda 27.12. 2023 Tretí deň sviatku Kristovho Narodenia – Svätého apoštola a prvomučeníka Štefana
10.00 hod. sv. ruženec
10.30 hod. sv. liturgia
15.00 hod. korunka Božieho milosrdenstva

Nedeľa 31.12. 2023 10.00 hod. sv. ruženec
10.30 hod. sv. liturgia
Ďakovný akatist
15.00 hod. korunka Božieho milosrdenstva
23.00 hod. sv. ruženec
23.30 hod. Polnočná ďakovná sv. liturgia

Pondelok 01. 01. 2024 Sviatok – Obrezanie Pána
10.00 hod. sv. ruženec
10.30 hod. sv. liturgia
Akatist k Sv. Duchu
15.00 hod. korunka Božieho milosrdenstva

Piatok 05. 01. 2024 Predvečer Bohozjavenia Pána
09.00 hod. Kráľovské hodinky
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.20 hod. Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
Veľké Jordánske svätenie vody

Sobota 06. 01. 2024 Bohozjavenie Pána- Fatimská sobota
09.30 hod. sv. ruženec – večeradlo
10.30 hod. sv. liturgia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.20 hod. Večiereň

Nedeľa 07. 01. 2024 Prvá nedeľa
09.00 hod. uctenie si Ikony Presvätej Bohorodičky
Akatist k Presvätej Bohorodičke
09.45 hod. sv. ruženec
10.30 hod sv. liturgia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva