Fatimská sobota a Malá púť v prvú novembrovú nedeľu.

Vďaka Božej milosti sme i v tomto mesiaci mohli spolu s vami sláviť fatimskú sobotu a malú púť na hore Zvir.

Slávnostným kazateľom na malej púti bol o. Lukáš Kireš – správca farnosti Topoľa. V homílii otec Lukáš vychádzajúc z evanjelia o uzdravení ženy trpiacej na krvotok a vzkriesenia Jairovej dcéry poukázal na dôležitosť modlitby s vierou v to, že Boh je jediný, ktorý naše túžby dokáže naplniť. Vyzdvihol aj možnosť toho, že naše túžby nebudú zhodné s Božími a na naše prosby Boh odpovie nie. Toto však dokážeš prijať len vtedy, keď uveríš, že Boh riadi všetko vo svojej láske k tebe.

Slávnostnej liturgii na malej púti predsedal emeritný otec arcibiskup Mons. Ján Babjak, SJ

FOTO: @Michal Petrilak