Fatimská sobota a malá púť v októbri

Fatimská sobota a Malá púť v mesiaci október
V sobotu, 7.10.2023, sa na hore Zvir konala fatimská sobota, na ktorú prijali pozvanie viacerí vzácni hostia.
Slávnosť začala o 9:30 fatimskou pobožnosťou, ktorú viedli Rytieri Nepoškvrnenej. Nasledovalo svedectvo Raymonda Nadera a slávnostná svätá liturgia, ktorej predsedal vladyka Ján Babjak, emeritný prešovský arcibiskup. Slávnostným kazateľom bol otec Charbel, predstavený maronitského rádu, ktorý v homílii svedčil o svojom živote a obrátení.
Po sv. liturgii nasledovalo svedectvo Myrny Nazzour a pomazanie pútnikov olejom sv. Charbela.
V nedeľu, 8.10.2023, sa konala Malá púť.
Program sa začal o 9.00 hod. uctením si ikony presvätej Bohorodičky, nasledovala modlitba Akatistu k Presvätej Bohorodičke a rozjímavý svätý ruženec. Vyvrcholením bola sv. liturgia o 10.30 hod., ktorej predsedal vladyka Ján Babjak, emeritný prešovský arcibiskup. Slávnostným kazateľom bol o. Matúš Verba, správca farnosti Mlynárovce. V homílii sa otec Matúš podelil so svojimi skúsenosťami s pomocou Presvätej Bohorodičky a vyzval nás, aby sme svoje ťažkosti predkladali Jej, pretože ona je tá, ktorá miluje svoje deti, ktorá im načúva, nosí ich v srdci, kráča s nimi, ako matka naimského mladíka z evanjelia, plná bolesti. Mária bola taktiež plná bolesti a túži, aby do našich bolestí a trápení vstúpila Kristova moc, pretože ona dvíha mŕtveho k životu.
Sv. liturgiu spevom dopredvádzal chrámový zbor Stauros, z farnosti Prešov-Sekčov.
FOTO: Michal Petrilak