Modlitba Ochrany

[vc_row][vc_column][ultimate_spacer height=“60″ height_on_mob_landscape=“40″ height_on_mob=“40″][vc_column_text]Otče náš, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný Bože, z lásky k nám si poslal na svet svojho Syna, lekára našich duší a tiel. Zhliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej dobe zmätku a strachu v mnohých regiónoch Európy a sveta obracajú k Tebe a hľadajú silu, spásu a úľavu. Zachráň nás pred chorobou a strachom, uzdrav našich chorých, uteš ich rodiny, daj múdrosť našim vládcom, energiu vnútornú silu a pokoj našim lekárom, zdravotným sestrám a dobrovoľníkom. Zosnulým daruj pokoj a večný život.

Neopúšťaj nás v týchto ťažkých chvíľach, zbav nás od všetkého zla. Daj nám v tejto dobe ducha pokánia, obrátenia a návratu k Tebe, aby sme si uvedomili našu ľudskú ohraničenosť. Zbav nás modiel tohto sveta a všetkého čo nás odvracia od plnenia tvojej vôle.

Naša milosrdná Matka, Matka uzdravenia, Matka ustavičnej pomoci, Matka Spolutrpiaca svojím ochranným plášťom prikrývaj všetky svoje deti, ktoré potrebujú tvoju pomoc, lebo ty nikdy neopúšťaš svoje deti. Nech tvoje Nepoškvrnené srdce, ktorého víťazstvo si prisľúbila, zvíťazí v našich rodinách aj v týchto časoch, ktoré ťažko doliehajú na každého z nás.

Božské srdce Ježišovo a Nepoškvrnené srdce Matky Božej, zasväcujeme vám naše rodiny i celý svet. Prijmite svoje deti, ktoré sa nachádzajú v nebezpečenstve a veďte nás po ceste k večnosti. Prosíme, ťa, Všemohúci Bože, na mocný príhovor Našej Nepoškvrnenej Čistoty, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa ![/vc_column_text][ultimate_spacer height=“20″][/vc_column][/vc_row]