Šieste vydanie Litmanovských Zvestí

Vážení návštevníci, pripravili sme pre Vás ďalšie v poradí už šieste Litmanovské Zvesti.
Z ich obsahu vyberáme:

Vianočná, zimná a novoročná atmosféra na Zvire

Zjavenie Pána na „Jordáne“ pod Zvirom – liturgické texty a fotografie z obradu  

Januárová prvá nedela na Hore Zvir – fotografie zo slávnosti a homília o. Rasťa Janička

Myšlienky z duchovnej obnovy – Nové posily na Zvire, Zimní turisti na Zvire