Piaté vydanie Litmanovských Zvestí

Vážení návštevníci, tak ako sa príroda v tomto období pripravuje na príchod jari, tak sa aj my pripravujeme na dalšie obdobie našich stretnutí na Hore Zvir. Nemôžeme však zabudnúť ani na predchádzajúci rok a tak o. Vasil Kindja pripravil pre Vás dalšie vydanie Litmanovských Zvesti a v ňom obrazom i slovom približuje dianie v júni v roku 2010.
Z jeho obsahu vyberáme:

Ďakovná procesia Litmanovčanov na Zvir a posvätenie kríža 

Prvá júnová nedeľa na Hore Zvir – fotografie zo slávnosti a homília o. Vasila Kindju

Stavebno technické práce v júni na Zvir