Všetkým návštevníkom našej stránky dávame do pozornosti Litmanovské Zvesti, ktorých elektronickú podobu si možete stiahnuť tu.