Druhé vydanie Litmanovských Zvestí

Vážení návštevníci, pripravili sme pre Vás dalšie číslo Litmanovských zvestí. 
Z jeho obsahu vyberáme:

Aktuality z Hory – informácie o dianí na Hore

Kňaz a kríž pastorácie – kázeň o. Vasila Kindju na Hore Zvir na prvú marcovú nedeľu 

Kniha o Hore je už v ponuke na Hore – predstavenie knihy o. Františka Dancáka

Cesta k viere cez Zvir – svedectvo Kamily Haddenovej z Huncoviec.