Októbrová fatimská sobota a malá púť

Sme vďační Bohu, že i v tento mariánsky mesiac október sme spolu s Božím ľudom mohli na malej púti oslavovať Boha za jeho milosrdenstvo, ktoré sa nám dostáva aj cez ruky presvätej Bohorodičky.

Po modlitbe akatistu k presvätej Bohorodičke a rozjímavom ruženci nasledovalo slávenie najsvätejšej eucharistie, ktorej hlavným celebrantom bol o. Michal Fedin, duchovný správca Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave.

V homílii poukázal na „smrť“ viery v Božiu dobrotu, ktorá častokrát nastáva v našich životoch v ťažkých a beznádejných situáciách, ako smrť blízkeho človeka, zlý sused, či svokor/-a , … . Častokrát, namiesto toho, aby človek riešil s Bohom svoju stratu viery, tak ju umierajúcu položí na pohrebný vozík nadávania, hundrania a nespokojnosti, pripravenú tak k absolútnemu zániku. O. Michal poukázal aj na to, ktorá smrť je tá najhoršia. Ide o smrť, ktorú nevidno, ale ktorá pretrvá aj po telesnej smrti. Je to smrť duše, pre ktorú sa rozhodne človek, ak žiť v hriechu, teda v odlúčení od Boha, preňho nie je žiadnou starosťou. No najhoršie na tom je, že hoci ide o tú najhoršiu smrť, my nad ňou neplačeme, ani na ňu nepoukazujeme v životoch druhých. No Kristus prichádza, aby tvojej viere a každej smrti v tvojom srdci povedal, VSTAŇ!

Dávid Chripák

Foto: Michal Petrilak ( https://www.facebook.com/michal.petrilak.9 )