Nedeľa päťdesiatnice – 23.5.2021

Zoslanie Svätého Ducha