Marcová fatimská sobota a malá púť

Prvá marcová a zároveň prvá pôstna sobota a nedeľa sa tak ako zvyčajne na hore Zvir niesli v duchu odprosovania a úcty k Božskému srdcu a nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.Fatimskú sobotu sme oslávili modlitbou večeradla a svätou liturgiou. Nedeľnú malú púť sme začali uctením ikony presvätej Bohorodičky a modlitbou akatistu k presvätej Bohorodičke. Nasledovala modlitba rozjímavého svätého ruženca a Božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho ktorej predsedal o. Miroslav Šimko – farár farnosti Šarišské Jastrabie a ktorú svojim krásnym spevom doprevádzal ženský spevácky súbor DSS Vinok .

Otec Miroslav v homílii vychádzal z evanjelia o povolaní Filipa a Natanaela (Jn 1, 43-51) a zároveň z pôstneho obdobia v ktorom sa nachádzame. – “Človek v horúčave prirodzene hľadá nejaké miesto kde by si odpočinul, nejaký tieň, nejakú istotu bezpečia. My rovnako teraz putujeme púšťou pôstu, hľadáme hriechom stratený raj a tiež potrebujeme na tejto ceste nejaké istoty.Kráčať púšťou a nemať istoty je veľmi ťažké, preto si i my často hľadáme rôzne istoty – rôzne figovníky pod ktorými hľadáme odpočinok, šťastie. Pre niekoho je istotou bývanie, miesto na oddych, blízki, vzdelanie, práca či príjem a od týchto istôt očakávame že nám prinesú šťastie.Boh nás (tak ako Natanaela pod figovníkom) pozná skôr ako my Jeho, On nás vidí a hľadá skôr ako my Jeho.Stretnúť sa s Ježišom a dovoliť mu, aby ma zbavil ilúzie, že tie istoty ktoré ja v živote mám, o ktorých si namýšľam že mi dajú skutočné šťastie, že ma urobia radostnýmBoh aj nás, tak ako Natanaela pozýva: ,,Poď za mnou!‘‘V Božom náručí, v Otcovej láske môžem nájsť jedinú istotu, jediné miesto kde nájdem odpočinutie.Prvá nedeľa veľkého pôstu – nedeľa ortodoxie/ nedeľa o úcte ikon ktorú sme slávili, nám pripomína víťazstvo nad herézou ikonoborectva (proti uctievaniu ikon). Zároveň je to sviatok kedy oslavujeme obnovenie úcty k Božiemu obrazu.Pôstny čas má byť časom kedy sa budem stávať vnímavejší na Boží hlas, na Božie pozvanie: ,,Poď a uvidíš.‘‘, kedy mi Boh pomôže uvidieť seba samého, v akom stave sa nachádza Boží obraz na ktorý som bol stvorený a ktorý som poškvrnil svojimi hriechmi.

Záznam Malej púte a liturgie TU: https://youtu.be/I_8vur_kKng?t=5465

FOTO: Tamara Hricov