Fatimská sobota a malá púť v Júni.

Prvá júnová sobota a nedeľa sa, tak ako zvyčajne na hore Zvir, niesli v duchu úcty k nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
Fatimskú sobotu sme oslávili modlitbou večeradla a svätou liturgiou a poobedňajším programom, ktorý viedli Rytiery Nepoškvrnenej: korunkou, večeradlom a svätou omšou. Nedeľnú malú púť sme začali uctením ikony presvätej Bohorodičky a modlitbou akatistu k presvätej Bohorodičke. Nasledovala modlitba rozjímavého svätého ruženca a slávenie eucharistie, ktorému predsedal o. Marcel Pisio – farár farnosti Remeniny.
V homílii o. Marcel, vychádzajúc z faktu, že Nedeľa všetkých svätých je prvou nedeľou po Zoslaní Svätého Ducha a evanjelia na túto nedeľu (Mt 10, 32-33. 37-38; 19, 27-30) vyzval ľudí k svätému životu vyznávaním Ježiša za Pána a Spasiteľa nášho života a to nie len v chráme, kedy to nie je ťažké vyznávať, ale aj v ťažkostiach každodenného života. Vidiac však svoju slabosť a neschopnosť žiť sväto, Boh aj nám adresuje slová dané Márii, keď sa chcela od anjela dozvedieť, akým spôsobom počne, pretože bola rozhodnutá žiť panenský životom pre Boha a iný spôsob počatia ako ten prirodzený doteraz nepoznala. Boh jej ukazuje, že on má nadprirodzené cesty riešenia našej neschopnosti, a to: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni.“ (Lk 1, 35) Spoľahni sa preto na pomoc a silu Svätého Ducha, pôvodcu svätosti, lebo Bohu je možné z teba urobiť svätca. (porov. Lk 1, 37)