Májová fatimská sobota a malá púť na hore Zvir

Začiatok mariánskeho mesiaca máj sme odštartovali bohatým duchovným programom počas fatimskej soboty, ale aj v nedeľu počas malej púte.
Sobotu sme začali spoločnou modlitbou večeradla a slávenia eucharistie, po ktorej sme sa zasvätili Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. V poobedňajších hodinách sme sa zišli znovu na modlitbách korunky Božieho milosrdenstva, večeradle, slávení eucharistie, po ktorej nasledovala eucharistická adorácia, ktorú sme zakončili modlitbou zasvätenia.
V nedeľu nás svojou prítomnosťou obohatili seminaristi gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove, ktorí si tu spolu s predstavenými vykonali púť a sprevádzali nás celým dopoludňajším programom: akatistom k presvätej Bohorodičke, rozjímavým svätým ružencom a slávením eucharistie, kde nás spevom doprevádzal zbor sv. Romana Sladkopevca. Svätej liturgii predsedal a svojou homíliou nás obohatil o. Peter Milenky, vicerektor gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove. Svojou kázňou nás vyzval učiť sa od Ježiša získavať ľudí pre Božie kráľovstvo, keď vidíme ako sa stretáva so ženou, ktorá sa pre svoju pokazenú minulosť vyhýba ľuďom, lebo od nich už dostala nálepku „Zlyhanie“. Ježiš sa však na človeka nepozerá cez prizmu minulosti, pretože preňho pokrivená minulosť neznamená, že nemôže začať nová, nádherná budúcnosť. Každý svätec má svoju minulosť, ale každý hriešnik môže mať svoju budúcnosť. A vďaka tomuto prijatiu, ktoré samaritánka zažila, keď sa jej Ježiš, žid, prihovoril ako prvý, ide k ostatným v meste a všetkých volá za Ježišom a mesto sa nakoniec vďaka tomuto rozhovoru obráti. Učme sa od Ježiša milovať druhých, vidieť v nich zázrak, ktorý iní nevidia, aby si aj nás Boh mohol použiť na to, aby iní spoznali spásu.
FOTO: https://www.facebook.com/grkatseminarPO