Archieparchiálne večeradlo na hore Zvir v Litmanovej

Srdečne vás pozývame na archieparchiálne večeradlo, ktoré sa uskutoční v sobotu dňa 18. júna 2022 

Program

09:30   Mariánske večeradlo

10:30  Svätá liturgia

Obedňajšia prestávka

obed z vlastných zásob

(možnosť bufetu v areáli hory)

13:15  Prednáška

14:30  Moleben k Bohorodičke

15:00   Korunka Božieho milosrdenstva a požehnanie s Eucharistiou.

15:25   Prednáška

16:30   Veľká večiereň (dobrovoľná)    

Toto sú hodiny boja a preto majú byť použité tie zbrane, ktoré som vám výslovne pripravila:

  • zasvätenie sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu,
  • častá modlitba svÄTÉHO ruženca.
  • praktizovanie prvých sobôt v mesiaci, aby boli odčinené urážky, spôsobené môjmu materskému Srdcu       

                                                      Modrá kniha 4. 8. 1979

vo Fatime som ukázala cestu, po ktorej má ľudstvo ísť, aby sa navrátilo k Pánovi: cestu obrátenia, modlitby a pokánia. A ponúkla som vám ako bezpečné útočište svoje Nepoškvrnené Srdce.

Modrá kniha 31.12.1997