Júnová malá púť

Júnová malá púť na hore Zvir.
Hlavným slúžiteľom svätej liturgie bol vladyka Ján Babjak, emeritný prešovský arcibiskup. Spolu s veriacimi z Hradce Králove sa malej púte zúčastnil aj emeritný pomocný biskup Hradce Králové Mons. Josef Kajnek. Kazateľom na malej púti bol o. Martin Simko, kaplán farnosti Vranov nad Topľou, ktorý v závere liturgie všetkým prítomným udelil svoje novokňazské požehnanie