Fatimská sobota a malá púť v júli – pozvánka

Srdečne Vás pozývame na fatimskú sobotu na hore Zvir v Litmanovej dňa 6.7.2024.
Presvätá Bohorodička vo Fatime prisľúbila :“ Moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. “ Matka
Božia nás pozýva prijať milosti a načerpať sily do našich životov. Modlitba Večeradla sa
začne o 9.30 hod. a sv. liturgia o 10.30 hod. Po ukončení sv. liturgie bude nasledovať
Moleben k Presvätej Bohorodičke , počas ktorého sa zasvätíme Nepoškvrnenému srdcu Panny
Márie ako žiadala vo Fatime.
Pozývame Vás zároveň na májovú malú púť na horu Zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutoční
v nedeľu 7.7.2024. Program sa začne o 9.00 hod. uctením si ikony presvätej Bohorodičky,
bude pokračovať modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke a rozjímavým svätým
ružencom. Na česť presvätej Bohorodičky bude slávená sv. liturgia o 10.30 hod., svätú liturgiu
bude sláviť o. František Murín, správca farnosti Abranovce