Pozvánka na fatimskú sobotu a malú púť

pri príležitosti výročia ustanovenia pútnického miesta prešovskej gréckokatolíckej archieparchie na hore Zvir.

𝐒𝐫𝐝𝐞𝐜̌𝐧𝐞 𝐕𝐚́𝐬 𝐩𝐨𝐳𝐲́𝐯𝐚𝐦𝐞 𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐨𝐯𝐮́ 𝐟𝐚𝐭𝐢𝐦𝐬𝐤𝐮́ 𝐬𝐨𝐛𝐨𝐭𝐮 𝐚 𝐦𝐚𝐥𝐮́ 𝐩𝐮́𝐭̌ 𝐧𝐚 𝐡𝐨𝐫𝐮 𝐙𝐯𝐢𝐫 𝐯 𝐋𝐢𝐭𝐦𝐚𝐧𝐨𝐯𝐞𝐣 𝐯 𝐝𝐧̌𝐨𝐜𝐡 𝟒. 𝐚 𝟓. 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟏. 𝑉 𝑢𝑡𝑜𝑟𝑜𝑘 𝑠𝑖𝑒𝑑𝑚𝑒ℎ𝑜 𝑠𝑒𝑝𝑡𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎 𝑢𝑝𝑙𝑦𝑛𝑖𝑒 𝑢𝑧̌ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑎́𝑠𝑡̌ 𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣 𝑜𝑑 𝑡𝑜ℎ𝑜 𝑐̌𝑜 𝑜𝑡𝑒𝑐 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑏𝑖𝑠𝑘𝑢𝑝 𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 𝐽𝑎́𝑛 𝐵𝑎𝑏𝑗𝑎𝑘 𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑢 𝑍𝑣𝑖𝑟 𝑧𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎́𝑛𝑠𝑘𝑒 𝑝𝑢́𝑡𝑛𝑖𝑐𝑘𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠̌𝑜𝑣𝑠𝑘𝑒𝑗 𝑔𝑟𝑒́𝑐𝑘𝑜𝑘𝑎𝑡𝑜𝑙𝑖́𝑐𝑘𝑒𝑗 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑒𝑝𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑒. 𝑉 𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢 𝑣𝑑̌𝑎𝑐̌𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑗𝑎𝑡𝑒́ 𝑑𝑜𝑏𝑟𝑜𝑑𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑐̌𝑎𝑠 𝑢𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢𝑙𝑦́𝑐ℎ 𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣 𝑘𝑒𝑑𝑦 𝑚𝑛𝑜ℎ𝑖́ 𝑧 𝑛𝑎́𝑠 𝑚𝑜ℎ𝑙𝑖 𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑒 𝑍𝑣𝑖𝑟 𝑧𝑎𝑘𝑢́𝑠̌𝑎𝑡̌ 𝑜𝑏𝑗𝑖́𝑚𝑎𝑗𝑢́𝑐𝑢 𝐵𝑜𝑧̌𝑖𝑢 𝑙𝑎́𝑠𝑘𝑢 𝑎 𝑚𝑖𝑙𝑜𝑠𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠𝑡𝑣𝑜 𝑎𝑗 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑖́ℎ𝑜𝑣𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑣𝑎̈𝑡𝑒𝑗 𝐵𝑜ℎ𝑜𝑟𝑜𝑑𝑖𝑐̌𝑘𝑦 𝑧𝑎𝑐̌𝑛𝑒𝑚𝑒 𝑛𝑎́𝑠̌ 𝑑𝑢𝑐ℎ𝑜𝑣𝑛𝑦́ 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑣 𝑠𝑜𝑏𝑜𝑡𝑢 𝑡𝑎𝑘 𝑎𝑘𝑜 𝑧𝑣𝑦𝑐̌𝑎𝑗𝑛𝑒, 𝑚𝑜𝑑𝑙𝑖𝑡𝑏𝑜𝑢 𝑉𝑒𝑐̌𝑒𝑟𝑎𝑑𝑙𝑎 𝑘𝑡𝑜𝑟𝑎́ 𝑠𝑎 𝑧𝑎𝑐̌𝑛𝑒 𝑜 9.45 ℎ𝑜𝑑. 𝑎 𝑛𝑎́𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛𝑒 𝑠𝑣𝑎̈𝑡𝑜𝑢 𝑙𝑖𝑡𝑢𝑟𝑔𝑖𝑜𝑢 𝑣𝑜 𝑧𝑣𝑦𝑐̌𝑎𝑗𝑛𝑜𝑚 𝑐̌𝑎𝑠𝑒 𝑜 10.30 ℎ𝑜𝑑. 𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑗 ℎ𝑙𝑎𝑣𝑛𝑦́𝑚 𝑠𝑙𝑢́𝑧̌𝑖𝑡𝑒𝑙̌𝑜𝑚 𝑎 𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙̌𝑜𝑚 𝑏𝑢𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑒𝑐 𝑃𝑒𝑡𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑠̌𝑘𝑜, 𝑘𝑎𝑝𝑙𝑎́𝑛 𝑓𝑎𝑟𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝐿𝑖𝑡𝑚𝑎𝑛𝑜𝑣𝑎́. 𝑍𝑎́𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛̌ 𝑣𝑎́𝑠 𝑝𝑜𝑧𝑦́𝑣𝑎𝑚𝑒 𝑎𝑗 𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑙̌𝑛𝑢́ 𝑠𝑒𝑝𝑡𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑣𝑢́ 𝑚𝑎𝑙𝑢́ 𝑝𝑢́𝑡̌, 𝑘𝑡𝑜𝑟𝑎́ 𝑠𝑎 𝑢𝑠𝑘𝑢𝑡𝑜𝑐̌𝑛𝑖́ 𝑣 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑙̌𝑢 5.9.2021. 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑠𝑎 𝑧𝑎𝑐̌𝑛𝑒 𝑜 9.00 ℎ𝑜𝑑. 𝑢𝑐𝑡𝑒𝑛𝑖́𝑚 𝑠𝑖 𝑖𝑘𝑜𝑛𝑦 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑣𝑎̈𝑡𝑒𝑗 𝐵𝑜ℎ𝑜𝑟𝑜𝑑𝑖𝑐̌𝑘𝑦, 𝑏𝑢𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑘𝑟𝑎𝑐̌𝑜𝑣𝑎𝑡̌ 𝑚𝑜𝑑𝑙𝑖𝑡𝑏𝑜𝑢 𝐴𝑘𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑢 𝑘 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑣𝑎̈𝑡𝑒𝑗 𝐵𝑜ℎ𝑜𝑟𝑜𝑑𝑖𝑐̌𝑘𝑒 𝑎 𝑟𝑜𝑧𝑗𝑖́𝑚𝑎𝑣𝑦́𝑚 𝑠𝑣𝑎̈𝑡𝑦́𝑚 𝑟𝑢𝑧̌𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚. 𝑁𝑎 𝑝𝑜𝑐̌𝑒𝑠𝑡̌ 𝑛𝑒𝑝𝑜𝑠̌𝑘𝑣𝑟𝑛𝑒𝑛𝑒́ℎ𝑜 𝑠𝑟𝑑𝑐𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑛𝑦 𝑀𝑎́𝑟𝑖𝑒 𝑏𝑢𝑑𝑒 𝑠𝑙𝑢́𝑧̌𝑒𝑛𝑎́ 𝑠𝑣. 𝑙𝑖𝑡𝑢𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑜 10.30 ℎ𝑜𝑑., 𝑘𝑡𝑜𝑟𝑢́ 𝑏𝑢𝑑𝑒 𝑠𝑙𝑎́𝑣𝑖𝑡̌ 𝑜. 𝑅𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑙𝑎𝑣 𝐽𝑎𝑛𝑖𝑐̌𝑘𝑜 – 𝑓𝑎𝑟𝑎́𝑟 𝑓𝑎𝑟𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝐿𝑖𝑡𝑚𝑎𝑛𝑜𝑣𝑎́ 𝑎 𝑟𝑖𝑎𝑑𝑖𝑡𝑒𝑙̌ 𝑝𝑢́𝑡𝑛𝑖𝑐𝑘𝑒́ℎ𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑒 𝑍𝑣𝑖𝑟 𝑎 𝑘𝑡𝑜𝑟𝑦́ 𝑏𝑢𝑑𝑒 𝑧𝑎́𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛̌ 𝑖 𝑠𝑙𝑎́𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡𝑛𝑦́𝑚 𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙̌𝑜𝑚.