3 októbra, 2019

Pozvánky

Malá púť

Pozývame Vás na októbrovú malú púť na horu Zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutoční

Pozvánky

Fatimská sobota

V tomto mariánskom mesiaci október, Vás srdečne pozývame na fatimskú sobotu na hore Zvir