3 júna, 2019

Dôverujem Ti, mama

Pochádzam z učiteľskej rodiny, kde bola účasť na náboženskom živote samozrejmá a dostalo sa nám