7 novembra, 2013

Oznamy

Eucharistická kaplnka

Počas októbrovej Malej púte posvätil vladyka Ján na Zvire novú eucharistickú kaplnku. Tu