Sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke

Zasvätenie Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

V piatok, 25.3.2022, Vás srdečne pozývame na horu Zvir kde oslávime sviatok Zvestovania Presvätej
Bohorodičke. V tento deň sv.otec František zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému srdcu Panny
Márie, ako to ona vo Fatime žiadala. Prijmite aj Vy pozvanie našej nebeskej Matky, ktorá túži chrániť
svoje milované deti ku zasväteniu sa jej Nepoškvrnenému srdcu, spolu so sv. Otcom. Presvätá
Bohorodička vo Fatime prisľúbila:,, Moje nepoškvrnené srdce zvíťazí,,.

Program na hore Zvir:
9.30 – Modlitba Večeradla
10.30 – Sv. liturgia
Po sv. liturgii zasvätenie sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie
15.00 – Korunka Božieho milosrdenstva
15.20 – Večiereň s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho
Po sv. liturgii zasvätenie sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

6. augusta 1995, pri poslednom zjavení na hore Zvir Panna Mária povedala: ,,Dotkni sa nohy, ktorá
rozšliapne hada.,, Tak som Ju poslúchla,,. (Ivetka na túto výzvu Panne Márii nohu pobozkala). Počas
modlitby sv. ruženca na hore Zvir krúžil nad miestom zjavenia jastrab, ktorý v zobáku niesol
uloveného hada.

ilustračné foto: https://www.camilliani.org/