Pravidelný liturgický program na hore Zvir

Aktuálne je platný program pre LETNÝ ČAS !

Letný Čas

Pondelok

08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben k sv. Jozefovi
14.00- 16.30 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia 
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
16.30 hod. Večiereň  

Utorok

08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben za chorých
14.00- 16.30 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
16.30 hod. Večiereň  

Streda

08.50. hod. 3. hodinka  + eucharistické požehnanie

10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben k Presvätej Bohorodičke
14.00- 16.30 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva

16.30 hod. Večiereň    

Štvrtok 

08.50 hod. 3 hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Eucharistická adorácia
14.00- 16.30 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
16.30 hod. Večiereň
19.30 hod. Moleben k sv. Jozefovi – Rodina Nepoškvrnenej čistoty
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny
20.35 hod. Eucharistická adorácia – Rodina Nepoškvrnenej čistoty

Piatok

08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Panychída za zosnulých 
14.00- 16.30 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
16.30 hod. Večiereň 

Sobota

08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
16.30 hod. Veľká Večiereň  

Nedeľa

08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
13.00 – 16.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
13.30 hod. Modlitba sv. ruženca
14.00 hod. Sv. liturgia
15.30 hod. Večiereň

V Nedeľu po prvom piatku:

Keď sa koná Malá púť – slávi sa len jedna svätá liturgia o 10:30 h., popoludnajšia svätá liturgia nie je 

 

Zimný Čas

Pondelok

08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia 
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben k sv. Jozefovi
13.00- 15:00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia 
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 hod. Večiereň  

Utorok

08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben za chorých
13.00- 15:00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 hod. Večiereň  

Streda

08.50. hod. 3. hodinka  + eucharistické požehnanie
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben k Presvätej Bohorodičke
13.00- 15.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 hod. Večiereň    

Štvrtok 

08.50 hod. 3 hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Eucharistická adorácia
13.00- 15:00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 hod. Večiereň
19.30 hod. Moleben k sv. Jozefovi – Rodina Nepoškvrnenej čistoty
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny
20.35 hod. Eucharistická adorácia – Rodina Nepoškvrnenej čistoty

Piatok

08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Panychída za zosnulých 
13.00- 15.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. Večiereň 

Sobota

08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
13.00- 15.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. Veľká Večiereň  

Nedeľa

08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
13.00 – 16.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
13.30 hod. Modlitba sv. ruženca
14.00 hod. Sv. liturgia

15.30 hod. Večiereň

V Nedeľu po prvom piatku:

Keď sa koná Malá púť – slávi sa len jedna svätá liturgia o 10:30 h., popoludnajšia svätá liturgia nie je