Pravidelný liturgický program na hore Zvir

Pondelok
08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia 
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben k sv. Jozefovi
13.00- 16.30 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia 
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
16.30 hod. Večiereň  
Utorok
08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben za chorých
13.00- 16.30 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
16.30 hod. Večiereň  
Streda
08.50. hod. 3. hodinka  + eucharistické požehnanie
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben k Presvätej Bohorodičke
13.00- 16.30 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
16.30 hod. Večiereň    
Štvrtok 
08.50 hod. 3 hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Eucharistická adorácia
13.00- 16.30 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
16.30 hod. Večiereň
19.30 hod. Moleben k sv. Jozefovi – Rodina Nepoškvrnenej čistoty
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny
20.35 hod. Eucharistická adorácia – Rodina Nepoškvrnenej čistoty
Piatok
08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Panychída za zosnulých 
13.00- 16.30 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
16.30 hod. Večiereň 
Sobota
08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
13.00- 16.30 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
16.30 hod. Veľká Večiereň  
Nedeľa
08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
13.00 – 16.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
13.30 hod. Modlitba sv. ruženca
14.00 hod. Sv. liturgia
15.30 hod. Večiereň  
V Nedeľu po prvom piatku:Keď sa koná Malá púť – slávi sa len jedna svätá liturgia o 10:30 h., popoludnajšia svätá liturgia nie je (okrem nedele, keď sa koná Malá púť a Hlavná púť)

Úmysly Eucharistickej Adorácie

Pondelok:Za rehoľné povolania
Utorok:Na úmysly pútnikov za živých a chorých
Streda:Za mier vo svete
Štvrtok:Na úmysly Svätého Otca
Piatok:Za obrátenie hriešnikov a za duše v očistci
Sobota:Za archieparchiu a jej potreby
Nedeľa:Za pútnikov a dobrodincov v cirkvi