Pravidelný liturgický program na hore Zvir

Aktuálne je platný program pre ZIMNÝ ČAS !

Letný čas

Zimný čas

Pondelok

08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia 
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben k sv. Jozefovi
13.00- 16.30 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia 
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
16.30 hod. Večiereň  

Utorok

08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben za chorých
13.00- 16.30 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
16.30 hod. Večiereň  

Streda

08.50. hod. 3. hodinka  + eucharistické požehnanie
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben k Presvätej Bohorodičke
13.00- 16.30 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
16.30 hod. Večiereň    

Štvrtok 

08.50 hod. 3 hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Eucharistická adorácia
13.00- 16.30 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
16.30 hod. Večiereň
19.30 hod. Moleben k sv. Jozefovi – Rodina Nepoškvrnenej čistoty
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny
20.35 hod. Eucharistická adorácia – Rodina Nepoškvrnenej čistoty

Piatok

08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Panychída za zosnulých 
13.00- 16.30 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
16.30 hod. Večiereň 

Sobota

08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
13.00- 16.30 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
16.30 hod. Veľká Večiereň  

Nedeľa

08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
13.00 – 16.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
13.30 hod. Modlitba sv. ruženca
14.00 hod. Sv. liturgia

15.30 hod. Večiereň

V Nedeľu po prvom piatku:

Keď sa koná Malá púť – slávi sa len jedna svätá liturgia o 10:30 h., popoludnajšia svätá liturgia nie je 

 

Pondelok

08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia 
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben k sv. Jozefovi
13.00- 15:00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia 
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 hod. Večiereň  

Utorok

08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben za chorých
13.00- 15:00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 hod. Večiereň  

Streda

08.50. hod. 3. hodinka  + eucharistické požehnanie
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben k Presvätej Bohorodičke
13.00- 15.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 hod. Večiereň    

Štvrtok 

08.50 hod. 3 hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Eucharistická adorácia
13.00- 15:00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 hod. Večiereň
19.30 hod. Moleben k sv. Jozefovi – Rodina Nepoškvrnenej čistoty
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny
20.35 hod. Eucharistická adorácia – Rodina Nepoškvrnenej čistoty

Piatok

08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Panychída za zosnulých 
13.00- 15.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. Večiereň 

Sobota

08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
13.00- 15.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. Veľká Večiereň  

Nedeľa

08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
13.00 – 16.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
13.30 hod. Modlitba sv. ruženca
14.00 hod. Sv. liturgia

15.30 hod. Večiereň

V Nedeľu po prvom piatku:

Keď sa koná Malá púť – slávi sa len jedna svätá liturgia o 10:30 h., popoludnajšia svätá liturgia nie je

Pondelok
08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia 
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben k sv. Jozefovi
13.00- 16.30 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia 
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
16.30 hod. Večiereň  
Utorok
08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben za chorých
13.00- 16.30 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
16.30 hod. Večiereň  
Streda
08.50. hod. 3. hodinka  + eucharistické požehnanie
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben k Presvätej Bohorodičke
13.00- 16.30 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
16.30 hod. Večiereň    
Štvrtok 
08.50 hod. 3 hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Eucharistická adorácia
13.00- 16.30 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
16.30 hod. Večiereň
19.30 hod. Moleben k sv. Jozefovi – Rodina Nepoškvrnenej čistoty
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny
20.35 hod. Eucharistická adorácia – Rodina Nepoškvrnenej čistoty
Piatok
08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Panychída za zosnulých 
13.00- 16.30 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
16.30 hod. Večiereň 
Sobota
08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
13.00- 16.30 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
16.30 hod. Veľká Večiereň  
Nedeľa
08.50 hod. 3. hodinka + eucharistické požehnanie
09.00 – 12.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
13.00 – 16.00 hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia  
13.30 hod. Modlitba sv. ruženca
14.00 hod. Sv. liturgia
15.30 hod. Večiereň  
V Nedeľu po prvom piatku: Keď sa koná Malá púť – slávi sa len jedna svätá liturgia o 10:30 h., popoludnajšia svätá liturgia nie je (okrem nedele, keď sa koná Malá púť a Hlavná púť)

Úmysly Eucharistickej Adorácie

Pondelok: Za rehoľné povolania
Utorok: Na úmysly pútnikov za živých a chorých
Streda: Za mier vo svete
Štvrtok: Na úmysly Svätého Otca
Piatok: Za obrátenie hriešnikov a za duše v očistci
Sobota: Za archieparchiu a jej potreby
Nedeľa: Za pútnikov a dobrodincov v cirkvi

Top each off with champagne and garnish with mint leaves. Your skin didn’t get so messed up in one day or even a week, you have to see what works for you and one month is enough to know alcoholic binge drinking only hurts your skin. As a brandy spends more time “on the rack” aging in casks, it is going unsold boozella.com. When choosing a drink, I always encourage my patients to go for the least inherently inflammatory beverage based on its ingredients and how it was produced.