Posviacka Areálu pútnicko-informačného centra v Li