PASCHA 2021 - Liturgický program

Pondelok 15.02 . 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Veľkopôstny moleben
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Utorok 16.02 . 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben za chorých
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Streda 17.02 . 2021
08.50. hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Veľkopôstny moleben
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Liturgia Vopred posvätených darov
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Štvrtok 18.02 . 2021
08.50hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Eucharistická adorácia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
19.30 hod. Moleben k sv. Jozefovi – Rodina Nepoškvrnenej čistoty
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny
20.35 hod. Eucharistická adorácia - Rodina Nepoškvrnenej čistoty

Piatok 19.02. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
09.00 hod. Krížová cesta
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Panychída za zosnulých
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Liturgia Vopred posvätených darov
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Sobota 20.02. 2021
08.50 hod 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Nedeľa 21. 02 . 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
13.30 hod. Modlitba sv. ruženca
14.00 hod. Sv. liturgia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Pondelok 22. 02. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Veľkopôstny moleben
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Utorok 23. 02. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben za chorých
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Streda 24. 02. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Veľkopôstny moleben
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Liturgia Vopred posvätených darov
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Štvrtok 25. 02. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Eucharistická adorácia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
19.30 hod. Moleben k sv. Jozefovi – Rodina Nepoškvrnenej čistoty
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny
20.35 hod. Eucharistická adorácia - Rodina Nepoškvrnenej čistoty

Piatok 26. 02. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
09.00 hod. Krížová cesta
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Panychída za zosnulých
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Liturgia Vopred posvätených darov
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Sobota 27. 02. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Nedeľa 28. 02 . 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
13.30 hod. Modlitba sv. ruženca
14.00 hod. Sv. liturgia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Pondelok 01. 03. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Veľkopôstny moleben
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Utorok 02. 03. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben za chorých
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Streda 03. 03. 2021
08.50. hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Veľkopôstny moleben
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Liturgia Vopred posvätených darov
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Štvrtok 04. 03. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Eucharistická adorácia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
19.30 hod. Moleben k sv. Jozefovi– Rodina Nepoškvrnenej čistoty
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny
20.35 hod. Eucharistická adorácia - Rodina Nepoškvrnenej čistoty

Piatok 05. 03. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
09.00 hod. Krížová cesta
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Panychída za zosnulých
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Liturgia Vopred posvätených darov
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Fatimská Sobota 06. 03. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
09.45 hod. Modlitba sv. ruženca - Večeradlo
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben k Presvätej Bohorodičke
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Prvá Nedeľa 07. 03. 2021
09.00 hod. Akatist k Presvätej Bohorodičke
09.45 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Pondelok 08. 03. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Veľkopôstny moleben
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Utorok 09. 03. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben za chorých
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Streda 10. 03. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Veľkopôstny moleben
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Liturgia Vopred posvätených darov
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Štvrtok 11. 03. 2021
08.50. hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Eucharistická adorácia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
19.30 hod. Moleben k sv. Jozefovi – Rodina Nepoškvrnenej čistoty
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny
20.35 hod. Eucharistická adorácia - Rodina Nepoškvrnenej čistoty

Piatok 12. 03. 2021
08.50 hod. 3 hodinka
09.00 hod. Krížová cesta
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Panychída za zosnulých
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Liturgia Vopred posvätených darov
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Sobota 13. 03. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Nedeľa 14. 03 . 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
13.30 hod. Modlitba sv. ruženca
14.00 hod. Sv. liturgia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Pondelok 15. 03. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Veľkopôstny moleben
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Utorok 16. 03. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben za chorých
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Streda 17. 03. 2021
08.45. hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Veľkopôstny moleben
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Liturgia Vopred posvätených darov
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Štvrtok 18. 03. 2021
08.45. hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Eucharistická adorácia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
19.30 hod. Moleben k sv. Jozefovi– Rodina Nepoškvrnenej čistoty
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny
20.35 hod. Eucharistická adorácia - Rodina Nepoškvrnenej čistoty

Piatok 19. 03. 2021
08.50 hod. 3 hodinka
09.00 hod. Krížová cesta
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Panychída za zosnulých
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Liturgia Vopred posvätených darov
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Sobota 20. 03. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Nedeľa 21. 03 . 2021
09.00 hod. Tretia hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
13.30 hod. Modlitba sv. ruženca
14.00 hod. Sv. liturgia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Pondelok 22. 03. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Veľkopôstny moleben
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Utorok 23. 03. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben za chorých
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Streda 24. 03. 2021
08.50. hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Veľkopôstny moleben
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Liturgia Vopred posvätených darov
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Štvrtok 25. 03. 2021
08.50 hod. 3 hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Eucharistická adorácia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
19.30 hod. Moleben k sv. Jozefovi – Rodina Nepoškvrnenej čistoty
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny
20.35 hod. Eucharistická adorácia - Rodina Nepoškvrnenej čistoty

Piatok 26. 03. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
09.00 hod. Krížová cesta
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Panychída za zosnulých
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Liturgia Vopred posvätených darov
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Sobota 27. 03. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Nedeľa 28. 03 . 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
13.30 hod. Modlitba sv. ruženca
14.00 hod. Sv. liturgia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Veľký Pondelok 29. 03. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
09.00 hod. Veľkopôstny moleben
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Liturgia Vopred posvätených darov
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Veľký Utorok 30. 03. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
09.00 hod. Veľkopôstny moleben
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia,
11.30 hod. Moleben za chorých
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Liturgia Vopred posvätených darov
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Veľká Streda 31. 03. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
09.00 hod. Krížová cesta
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Veľkopôstny moleben
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Liturgia Vopred posvätených darov
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Veľký Štvrtok 01. 04. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
09.00 hod. Veľkopôstny moleben
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Eucharistická adorácia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny
20.30 hod. Utiereň- strasti

Veľký Piatok 02. 04. 2021
07.00 hod. Cárske časy
09.00 hod. Krížová cesta
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.30 hod. Veľká večiereň s uložením pláščenice do hrobu
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny- Večeradlo do 22.00 hod.

Veľká Sobota 03. 04. 2021
07.00 hod. Jeruzalemská utiereň
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca - večeradlo
10.30 hod. Sv. liturgia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. 9. hodinka
15.30 hod. Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny
24.00 hod. Nadhrobná polnočnica

Pascha Nedeľa 04. 04. 2021
05.00 hod. Utiereň Vzkriesenia
05.30 hod. Sv. liturgia
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Svetlý Pondelok 05. 04. 2021
08.30 hod. Utiereň, Paschálny poriadok 1,3 hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Akatist Vzkriesenia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.10 hod. Paschálny poriadok 6,9 hodinka
15.20 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Svetlý Utorok 06. 04. 2021
08.30 hod. Utiereň, Paschálny poriadok 1,3 hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Moleben za chorých
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.10 hod. Paschálny poriadok 6,9 hodinka
15.20 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Svetlá Streda 07. 04. 2021
08.30 hod. Utiereň, Paschálny poriadok 1,3 hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Akatist Vzkriesenia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.10 hod. Paschálny poriadok 6,9 hodinka
15.20 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Svetlý Štvrtok 08. 04. 2021
08.30 hod. Utiereň, Paschálny poriadok 1,3 hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Eucharistická adorácia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.10 hod. Paschálny poriadok 6,9 hodinka
15.20 hod. Večiereň
19.30 hod. Akatist Vzkriesenia
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny
20.35 hod. Eucharistická adorácia

Svetlý Piatok 09. 04. 2021
08.30 hod. Utiereň, Paschálny poriadok 1,3 hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Panachýda za zosnulých
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.10 hod. Paschálny poriadok 6,9 hodinka
15.20 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Svetlá Sobota 10. 04. 2021
08.30 hod. Utiereň, Paschálny poriadok 1,3 hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
11.30 hod. Akatist Vzkriesenia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod. Paschálny poriadok 6,9 hodinka
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny

Tomášova nedeľa 11. 04. 2021
08.50 hod. 3. hodinka
10.00 hod. Modlitba sv. ruženca
10.30 hod. Sv. liturgia
13.30 hod. Modlitba sv. ruženca
14.00 hod. Sv. liturgia
15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva
15.30 hod. Večiereň
20.00 hod. Ruženec za ochranu našej krajiny