Darujte 2 % z dane Pútnickému centru hora Zvir v Litmanovej

Drahí mariánski ctitelia a pútnici putujúci na horu Zvir v Litmanovej, obraciame sa na Vás s prosbou o podporu Pútnického centra a to formou darovania 2% z dane nášmu centru. Je to forma, ktorou môžete podporiť rozvoj hory Zvir a pritom Vás to nebude nič stáť. Mnohí z Vás ste na hore Zvir zažili Božie požehnanie, pomoc, príhovor a ochranu našej nebeskej Matky. Verím, že aj touto formou podpory sa nám naďalej bude dariť spoločne zveľaďovať areál pútnického miesta, aby ste sa tu vždy cítili dobre a radi vracali čerpať posilu do svojho každodenného života.