september 2016

Oznamy

Púť mužov a otcov

Všetkých mužov, ktorí sa chcú posilniť vo svojej úlohe manžela, otca a priateľa

Oznamy

Akcie v septembri

8. – Narodenie presv. Bohorodičky – liturgia 10:30 a 18:00 14. – Povýšenie sv.