Darujte 2 % z dane Pútnickému centru hora Zvir v Litmanovej

Drahí mariánski ctitelia a pútnici putujúci na horu Zvir v Litmanovej, obraciame sa na Vás s
prosbou o podporu Pútnického centra, a to formou darovania 2% z dane nášmu centru. Je to
forma, ktorou môžete podporiť rozvoj hory Zvir, a pritom Vás to nebude nič stáť. Mnohí z Vás
ste na hore Zvir zažili Božie požehnanie, pomoc, príhovor a ochranu našej nebeskej Matky.
Verím, že aj touto formou podpory sa nám naďalej bude dariť spoločne zveľaďovať areál
pútnického miesta, aby ste sa tu vždy cítili dobre a radi sa vracali čerpať posilu do svojho
každodenného života.

NA STIAHNUTIE