1. Informácia o projekte Svätomariánska púť (Svetlo z východu)

2. Zmluva o dielo: Realizácia verejného obstarávania (02.05.2017)

3. Zmluva o dielo: Stavebný dozor (11.09.2017)

4. Súťažné podklady a projektová dokumentácia k výzve na predkladanie ponúk na stavbu: Areál pútnicko-informačného centra

5. Zmluva o dielo: Areál pútnicko-informačného centra (27.12.2017)