Dnes je: 25.04.2019
Meniny má: Marek

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Treba uvažovať o prirodzenosti pozemských vecí, aby sme zahoreli láskou k večnosti.
Svätý dna:
Svätý apoštol a evanjelista Marek.
Od počiatku sa zapájal do diania v prvotnej cirkvi, lebo jeho matka Mária dala svoj dom k dispozícií prvým kresťanom. Bol spolupracovníkom Barnabáša, Pavla a Petra. S Petrom sa dostal aj do Ríma. Na žiadosť veriacich v Ríme napísal evanjelium, ktoré ohlasoval Peter. Je považovaný za zakladateľa, prvého biskupa aj mučeníka alexandrijskej cirkvi. Zomrel okolo roku 100. Jeho telo od roku 828 je v Benátkach a je hlavným patrónom mesta.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Októbrová Malá púť

oktober

V nedeľu, 7. Októbra, sa na hore Zvir zišli veriaci, aby spoločne slávili Malú púť. Program začal uctením si ikony presvätej Bohorodičky, modlitbou akatistu a pokračoval rozjímavým ružencom. Vyvrcholením púte bolo slávenie svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Mgr. Jozef Popik- správca farnosti Stará Ľubovňa-farnosť bl. P. P. Gojdiča. V homílii o. Jozef hovoril o tom, že aj on je taký istý hriešnik ako my všetci a že len z veľkej Božej milosti tu stojí. Dnes bolo evanjelium o mŕtvom synovi, ktorému Ježiš vrátil život. On prichádza a vidí jeho situáciu. A tak ako aj vtedy, tak aj teraz Boh zhliadol na teba. On ťa pozná. Pozná tvoje trápenia, súdy, zármutok, všetko čo prežívaš. On to vidí. A prichádza, aby ti pomohol- no len či mu to dovolíme, či nie sme veľmi zahľadení do svojich problémov. Ježiš Kristus pozná tvoje a moje srdce. Je veľká tragédia ako sa správajú synovia ku svojim matkám a naopak. Ako sa správame ku kňazovi vo farnosti a naopak. Nadávame, ohovárame a myslíme, že keď prídeme do Litmanovej, tak bude všetko v pohode. Boh ti odpustí. Už na kríži ti odpustil, lebo mu nás bolo ľúto. No ak ja sa nezmením a nezmením svoj život tak môžem chodiť do Litmanovej aj každý deň a nič mi to nepomôže. Boh chce vstúpiť do našich falošných vzťahov, do nášho súdenia, egoizmu, pýchy. On chce aby som bol jeho dieťaťom. Chce aby som sa dnes vrátil a prosil o odpustenie svojho otca, matku, brata, sestru ... sám od seba to nedokážem, ale s Bohom sa to dá. On ťa miluje ako hriešnika. Sv. apoštol Pavol prenasledoval cirkev, no Boh ho miluje už v lone jeho matky. Čo tu Boh chce dnes zjaviť? -Jeho lásku. Chce ťa vzkriesiť, chce ti dať matku. On ťa chce dnes priviesť naspäť do cirkvi. Ako znamenie pre tento svet, kde niet odpustenia. Boh ti odpúšťa. Prichádza aby v tebe  nebol tvoj život, ale Jeho. On chce, aby sme budovali mosty a nie múry. Nakoniec homílie otec Jozef povedal, že Ježiš prichádza sa so mnou zmieriť a dať mi Matku. Chce, aby som bol už dnes slobodný. Prichádza aby mi daroval spásu. Po svätej liturgii otec Dipl.-Theol. Univ. Michal Leščišin, rektor chrámu na hore, Zvir poďakoval hlavnému slúžiteľovi a zároveň kazateľovi o. Jozefovi a ostatným kňazom a bohoslovcom za ich službu. Slávnosť sa ukončila mnoholitstviem všetkým prítomným.


Pozvánka na októbrovú Fatimskú sobotu a Malú púť

pozvanka

Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej vás srdečne pozýva na slávenie Fatimskej soboty, ktorá sa uskutoční dňa 6. októbra 2018. Program začína o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého svätého ruženca, po ktorom bude o 10:30 hod. nasledovať svätá liturgia. Po jej skončení sa spoločne pomodlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu a modlitbu zverenia sa pod ochranu Fatimskej Panny Márie.Taktiež vás všetkých pozývame na Malú púť, ktorá sa bude konať 7. októbra 2018. Program Malej púte už tradične začne o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Pokračovať bude akatistom, po ktorom bude nasledovať modlitba rozjímavého svätého ruženca. Vyvrcholením Malej púte bude slávanie svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec Jozef Popik, správca farnosti Stará Ľubovňa-Farnosť bl. P. P. Gojdiča. Po svätej liturgii bude nasledovať požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu.


Sedembolestná Panna Mária - Spolutrpiteľka 15.9.2018

aaa

Pútnické centrum na mariánskej Hore Zvir v Litmanovej, Vás srdečne pozýva v sobotu 15.9.2018 osláviť sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky - Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.Program na Hore Zvir:Sv. spoveď - 9.00 - 12.00 hod,. 13.00 - 16.00 hod10.00 hod - Sv. ruženec  10.30 hod - Sv. liturgia15.00 hod - Korunka Božieho milosrdenstva Liturgia sv. Jána Zlatoústeho<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>