Dnes je: 25.06.2019
Meniny má: Tadeáš

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Zisti, koľko ti dal Boh a z toho si vezmi, koľko stačí. Ostatné čo leží ako prebytok, je potrebné pre iných. Nadbytočné statky bohatých sú nevyhnutnými statkami chudobných. Vlastníš cudzie veci, keď vlastníš prebytočné.


Ochrana osobných údajov

Fatimská sobota a Malá púť v januári

k V sobotu 4. januára 2014 sme na hore Zvir v Litmanovej slávili Fatimskú sobotu a spoločne skrze modlitbu zasvätenia sa zverili pod ochranu našej nebeskej Matky Márie. Program ako je už zvykom začal o 10:00 modlitbou rozjímavého svätého ruženca, po ktorom nasledovala svätá liturgia. V homílii sa prihovoril veriacim o. Marcel Pisio, duchovný správca na hore Zvir. Zameral pozornosť veriacich na osobu Jána Krstiteľa, ktorý pozýval ľudí k tomu, aby robili pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo je medzi nami, v mojom blížnom, ktorý je stvorený na Boží obraz. Toto kráľovstvo budeme skutočne prežívať vtedy, ak prijmeme túto výzvu na pokánie, ku ktorému nás pozýva aj Mária a budeme v sebe pestovať túžbu žiť ako dobrý človek. Ani husté sneženie neodradilo veriacich v nedeľu 12. januára 2014, aby prišli na horu Zvir spoločne ďakovať a prosiť za prijaté dobrodenia. Program Malej púte začal uctením ikony Presvätej Bohorodičky a následne modlitbou akatistu k Bohorodičke, ktorej predsedal o. Vasiľ Kindja, rektor chrámu na hore Zvir. Po skončení akatistu nasledovala hneď modlitba svätého ruženca a svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol o. Marcel Pisio, duchovný správca na hore Zvir. ,,Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ (Mt 4,16) Tieto slová dnešného evanjelia nám potvrdzujú, že Kristus je pravé Svetlo, ktoré prichádza na svet, aby zjavilo lásku svojho Otca. Prichádza preto, aby vniesol svetlo do nášho života, do našich skutkov, ktoré sú často skutkami tmy. Hriech je príčina toho, čo ničí môj život. Nie druhý človek, ale hriech. Spoznať túto pravdu môžeme len skrze svetlo, ktoré do môjho života môže vniesť jedine Ježiš. Skrze pokánie a lásku sa môžem stať živým svedkom a svetlom pre môjho blížneho. Je však potrebné prijať výzvu na pokánie, ktorá je cestou za Kristom. Skrze svoju matku Máriu nás Ježiš pozýva robiť pokánie. A Mária, naša nebeská Matka, prichádza kvôli tomu, aby zdôraznila výzvu k pokániu, obráteniu a modlitbe. V závere svätej liturgie sa o. Marcel poďakoval prítomným pútnikom, ktorí aj napriek nepriazni počasia a chladu neváhali prísť a spoločne stráviť čas v modlitbe v tomto nádhernom prostredí. Po skončení svätej liturgie nasledovala ešte modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a mnoholitstvije.

Pozvánka na Fatimskú sobotu a Malú púť v januári

j Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej Vás srdečne pozýva na Fatimskú sobotu, ktorá sa bude konať 4. januára 2014. Program sa začína o 10:00 modlitbou rozjímavého svätého ruženca, po ktorom nasleduje svätá liturgia. Taktiež Vás srdečne pozývame na Malú púť na hore Zvir, ktorá sa uskutoční v zmenenom termíne a to 12. januára 2014, čiže druhá nedeľa v mesiaci január. Program púte sa začína o 9:00 uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a tiež modlitbou akatistu k Presvätej Bohorodičke. Po skončení akatistu nasleduje hneď modlitba svätého ruženca a svätá liturgia, ktorej kazateľom bude o. Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. Príďte tak zažiť skutočný Boží dotyk a prítomnosť našej nebeskej Matky Márie na tomto mieste milostí.

Decembrová fatimská sobota a Malá púť

hora Dňa 7. decembra 2013 sa na hore Zvir slávila Fatimská sobota. Program začal o 10:00 modlitbou rozjímavého radostného ruženca. Po nej nasledovala liturgia, v ktorej o. Marcel Pisio – duchovný správca hory Zvir – rozlomil stať z evanjelia, kde Kristus hovorí o Božom kráľovstve. Vyzval k tomu, aby sme sa nebáli vstupovať tesnou bránou. Ako príklad uviedol Presvätú Bohorodičku, ktorá vo svojom živote nehľadala širokú a jednoduchú bránu. V homílii povedal:„Prijmime dnes vzor života Božej Matky, ktorá sa všetkého vzdala kvôli Božiemu kráľovstvu – bola služobnicou Pána, ktorá vstupovala každý deň do pokory.“
V nedeľu 8. decembra 2013 sa na hore Zvir konala Malá púť, ktorá bola spojená s odpustovou slávnosťou na sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky svätou Annou. Ani usnežené počasie neodradilo ľudí prísť a sláviť nedeľu na hore Zvir už od začiatku. Program začal uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a modlitbou Ďakovného akatistu. Potom nasledovala modlitba slávnostného svätého ruženca a svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol o. Rastislav Janičko, protopresbyter staroľubovnianského protopresbyterátu a správca farnosti Litmanová. V homílii hneď na začiatku nastolil otázku, či je možné plniť Božiu vôľu naplno? Vzápätí odpovedal, že existuje jeden človek, ktorý to dokázal a je ním Presvätá Bohorodička. Božia milosť na nej spočinula a v jej živote zvíťazila pokora a odovzdanosť do Božej vôle. Ona nie je tá, ktorá prijímala Božie slovo nasilu alebo len povrchne. Bohorodička vo svojej slobodnej vôli povedala áno Božiemu povolaniu, a tak sa otvorila pôsobeniu a milosti, ktorá jej pomáhala prijímať všetko utrpenie a bolesť. Po liturgii bolo myrovanie, ktoré predstavuje lásku spoločenstva – agapé, prax prvých kresťanov. Ako je zvykom, po liturgiu nasledovala modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu. Svätú liturgiu svojím spevom doprevádzali mladí z Litmanovej. Po piatkovom sviatku svätého Mikuláša, ktorý je úžasným príkladom lásky a sobotným evanjeliom o nádeji Božieho kráľovstva sa táto nedeľa stala duchovným naplnením v príklade viery a odovzdanosti Presvätej Bohorodičky.

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>