Dnes je: 25.06.2019
Meniny má: Tadeáš

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Kto chce vidieť živého Boha tvárou v tvár, nech ho nehľadá na prázdnom nebi svojho myšlienkového sveta, ale v ľudskej láske.


Ochrana osobných údajov

Pozvánka na novembrovú Fatimskú sobotu a Malú púť

foto Pútnické centrum hora Zvir vás srdečne pozýva, na slávenie Fatimskej soboty ktorá sa uskutoční dňa 1. novembra 2014. Program začne modlitbou rozjímavého svätého ruženca o 10:00 hod. potom bude pokračovať slávením svätej liturgie o 10:30 hod. Po tomto programe bude nasledovať modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a po nej bude modlitba zverenia sa Fatimskej Panne Márii. Prvý novembrový deň je v cirkvi venovaný pamiatke na všetkých zosnulých. Aj na hore Zvir bude na konci programu Panychída, pobožnosť za všetkých, ktorí nás predišli do večnosti.

Tiež vás pozývame na Malú púť, ktorá a uskutoční v nedeľu 9. novembra 2014. Program začne o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky, tak bude nasledovať Akatist požehnania rodín, a po ňom bude modlitba svätého ruženca. Vyvrcholením bude slávenie svätej liturgie ktorá začne o 10:30 hod. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec Michal Leščišin, rektor chrámu a Kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir. Slávenie Eucharistie bude spevom doprevádzať chrámový zbor Stauros z farnosti Povýšenia svätého Kríža, Prešov - Sekčov. Po svätej liturgii bude požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Príďte sa spolu s nami modliť a nechať sa naplniť všetkými milosťami, ktoré má pre nás pripravené náš Pán. Nech nás všetkých privedie Matka Božia k svojmu Synovi, aby sme ako aj ona počúvali jeho slovo a nechali sa ním postupne premieňať.

Dôležité upozornenie!

foto V dňoch 16. a 17. októbra (štvrtok a piatok), práce pokračujú asfaltovaním časti vozovky. Prejazd vlastným vozidlom tiež nebude možný. Preprava prípadných pútnikov bude zabezpečená mikrobusom od konca pracoviska hore na horu Zvir od 9:00 hod. do 10:00 hod. kedy odíde mikrobus posledný krát na horu. Po 10:00 hod. budú pútnici musieť ísť na horu pešo. Ďakujeme za pochopenie.


Októbrová Fatimská sobota a Malá púť

foto Na hore Zvir sa v sobotu 4. októbra konala Fatimská sobota. Tento deň pútnici prežívali v duchu požiadaviek Panny Márie pri zjaveniach vo Fatime. Slávenie Fatimskej soboty začali rozjímaním nad tajomstvami svätého ruženca, po ktorom nasledovala svätá liturgia, ktorú viedol otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. V homílii nabádal k prpiravenosti, podľa podobenstva o desiatich pannách. Olej do lampy nám v poslednej chvíli keď prichádza ženích nikto nemôže dať ani si to nemôžeme ísť rýchlo kúpiť. Je to naša vlastná identita. Po liturgii nasledovalo požehnanie náboženských predmetov, modlitba korunky Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia sa pod ochranu Fatimskej Panne Márii.

V nedeľu 5. októbra 2014 sa na hore Zvir konala Malá púť. Púť začala uctením si ikony presvätej Bohorodičky. Po úvodnej modlitbe otec Marcel Pisio, duchovný správca hory privítal pútnikov, a potom viedol modlitbu Akatistu k presvätej Bohorodičke. Nasledovala modlitba svätého ruženca a svätá liturgia. Predsedal jej otec Jurij Popovič, súdny vikár Prešovskej archieparchie a homíliu predniesol otec Daniel Dzurovčín, synkel pre ekonomiku Prešovskej archieparchie. V nej poukázal na to, že ľudia nemajú Bohu čo ponúknuť a Boh nás aj tak miluje všetkých bez rozdielu, či sme kresťania alebo nie. Boh pozerá na to či mu veríme, či túžime po jeho láske a prijímame jeho pomoc.

Po svätej liturgii sa zástupcovia z arcibiskupskej kúrie, v mene otca arcibiskupa a metropolitu Jána, poďakovali starostovi obce Litmanová Vasiľovi Vislockému, za 25 ročnú službu vo verejnej správe, počas ktorej prispel aj k rozvoju pútického miesta na hore Zvir. Potom nasledovala modlitba za získanie plnomocných odpustkov a požehnanie náboženských predmetov. Nakoniec celú púť uzavrela spoločná modlitba korunky Božieho milosrdenstva.

Keďže október je aj mesiacom misií, pútnikom sa prihovoril moderátor Pápežských misijných diel Štefan Kondis. Porozprával pútnikom o vzniku PMD a oboznámil ich s najnovšími aktivitami a prácou.

Pútnici majú stále možnosť na Zvire v Aule sv.Jána Pavla II. uctiť si jeho relikvie a prosiť tohoto svätca našej doby o príhovor.

Po nádhernom čase prežitom v spoločnej modlitbe mnohí pútnici ešte ostávali na slnkom zaliatej hore a vychutnávali atmosféru pokoja, v ktorom doznievalo slovo a sila modlitby.

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>