Dnes je: 25.04.2019
Meniny má: Marek

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Kto prelieva veľa sĺz nad hriechmi brata, ktorými ho oplakáva, lieči seba samého.
Svätý dna:
Svätý apoštol a evanjelista Marek.
Od počiatku sa zapájal do diania v prvotnej cirkvi, lebo jeho matka Mária dala svoj dom k dispozícií prvým kresťanom. Bol spolupracovníkom Barnabáša, Pavla a Petra. S Petrom sa dostal aj do Ríma. Na žiadosť veriacich v Ríme napísal evanjelium, ktoré ohlasoval Peter. Je považovaný za zakladateľa, prvého biskupa aj mučeníka alexandrijskej cirkvi. Zomrel okolo roku 100. Jeho telo od roku 828 je v Benátkach a je hlavným patrónom mesta.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Program slávení na hore Zvir počas sviatkov Paschy

plascanica Boží hrob je v kaplnke prístupný na súkromnú modlitbu od skončenia veľkopiatkových obradov až do nedele Paschy, do Utierne vzkriesenia.
Svätá a veľká nedeľa Paschy:

05.00 – Utiereň vzkriesenia, požehnanie veľkonočných jedál

10.30 sv. liturgia, myrovanie, požehnanie veľkonočných jedál

13.30 sv. ruženec
14.00 sv. liturgia, myrovanie, požehnanie veľkonočných jedál
17.00 Paschálna večiereň – každý večer počas celého Svetlého týždňa

Svetlý pondelok: 10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia
17.00 Paschálna večiereň

Svetlý utorok: 10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia
17.00 Paschálna večiereň
12. apríl MALÁ PÚŤ - Tomášova nedeľa - nedeľa Božieho milosrdenstva 9:00 uctenie Ikony presv. Bohorodičky, Akatist za požehnanie rodín, sv. ruženec, 10:30 sv.liturgia - kazateľ - o.Ján Karas, špirituál Kňazského seminára bl. biskupa P.P.Gojdiča v Prešove

Podporte nás!

2% Podporte pútnické centrum Hora Zvir 2% z vašich daní. Formuláre si môžete stiahnuť tu:

Vyhlásenie

Potvrdnie

Marcová Fatimská sobota a Malá púť

kriz 2 V sobotu 7. marca 2015 na hore Zvir v Litmanovej slávili Fatimskú sobotu . Program, ako je už zvykom, začal o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého svätého ruženca. V rozjímaniach bolestného ruženca boli pútnici povzbudení do hlbšieho prežívania obdobia pôstu. Po ňom nasledovala svätá liturgia. V homílii sa prihovoril pútnikom otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. Pozornosť zameral na situáciu z evanjelia podľa Marka. V ňom opisuje ako Ježiš vidí na mýtnici sedieť Léviho syna Alfejovho a hovorí mu: „Poď za mnou“. Lévi hneď vstal a šiel za Ježišom. Zdôraznil že Lévi urobil to čo má urobiť každý z nás. Odpovedať pohotovo na Ježišovo volanie „Poď za mnou“. Práve toto musíme urobiť aby neprišlo v našom duchovnom živote vyhorenie. Aj keď Lévi sedel na tejto mýtnici veľmi dlho, nik sa na neho nepozeral pohľadom akým sa naň pozrel Ježiš. Bol to pohľad srdca, pohľad lásky. Boh nás povoláva aj teraz presne tak, ako kedysi povolal prorokov, či patriarchov alebo aj ako našu Nebeskú Matku. Po svätej liturgii už tradične nasledovala modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia sa Fatimskej Panne Márii.

Dňa 8. marca v tretiu nedeľu Štyridsiatnice, kedy slávime Krížupoklonnú nedeľu sa na hore Zvir konala Malá púť. Program začal uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a modlitbou Akatistu za požehnanie rodín. Potom nasledovala modlitba bolestného svätého ruženca a liturgia svätého Bazila Veľkého. Jej hlavným slúžiteľom bol otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak, SJ, ktorý sa vrátil z púte po Svätej zemi. V homílii sa pútnikom prihovoril otec Marko Durlák, špirituál Kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove. V nej povzbudil pútnikov do druhej polovice pôstu, aby doň vstúpili s novou silou. Spoločne s pútnikmi sa zamyslel nad spojením slov Životodarný kríž. Podotkol že ak niečo nazývame krížom, tak je to často niečo čo nás ubíja a zase to čo nás posilňuje nemôžeme nazývať krížom. Odpoveď na to nájdeme vo svätom písme v knihe Exodus v pätnástej kapitole. Tento predobraz Životodarného kríža je drevo ktoré hodil Mojžiš do horkých vôd Mary (Horkosť) a vody osladli. Zdôraznil že krížom nemôžeme nazývať to, čo sme si sami vybrali. Krížom je naopak to čo sme nechceli, nehľadali a predsa nás to stretlo. Svätú liturgiu spevom doprevádzal zbor veriacich z Litmanovej pod vedením Erika Hrabčáka, bohoslovca pastoračného ročníka. Po svätej liturgii sa pútnikom prihovoril otec arcibiskup a metropolita Ján, podelil sa z duchovnými zážitkami z púte. Tak nasledovala Pápežská hymna, mnoholitstvije a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Na slnkom zaliatej hore mnohí pútnici ostali v tichu a modlitbe rozjímať nad Životodarným krížom ktorý nám dnes Cirkev predkladá.

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>