Dnes je: 25.04.2019
Meniny má: Marek

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Ľudia väčšinou tak zaliezajú do pozemských vecí, ako slimák do svojho domčeka. Majú potom o nepominuteľnom Bohu asi takú predstavu, ako sami o sebe.
Svätý dna:
Svätý apoštol a evanjelista Marek.
Od počiatku sa zapájal do diania v prvotnej cirkvi, lebo jeho matka Mária dala svoj dom k dispozícií prvým kresťanom. Bol spolupracovníkom Barnabáša, Pavla a Petra. S Petrom sa dostal aj do Ríma. Na žiadosť veriacich v Ríme napísal evanjelium, ktoré ohlasoval Peter. Je považovaný za zakladateľa, prvého biskupa aj mučeníka alexandrijskej cirkvi. Zomrel okolo roku 100. Jeho telo od roku 828 je v Benátkach a je hlavným patrónom mesta.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Posviacka Jakubskej cesty

IMG_1912 V sobotu 30. mája v deň, kedy východná cirkev liturgicky zakončovala sviatok Zoslania Svätého Ducha, sa na hore Zvir konala posviacka Jakubskej cesty za prítomnosti otca arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka, SJ, iniciátora Jakubskej cesty na Slovensku Dr. Gerharda Weaga a mnohých ďalších pútnikov zo Slovenska a zo zahraničia.
Jakubská cesta vedie k hrobu svätého Jakuba v katedrále v Santiago de Compostela v španielskej Galícii. Trasy sú značené moderným turistickým značením a prechádzajú väčšinou historickými pútnickými miestami. Trasy sú značené symbolom mušle a žltou šípkou. Projekt Jakubská cesta začal na Slovensku v roku 2012 schvaľovaním stredoeurópskej trasy. V dňoch 16.-17. novembra 2013 bola slávnostne požehnaná Prvá Jakubská cesta na Slovensku, otcom biskupom Milanom Lachom, SJ. V súčasnosti je možné nastúpiť na púť do Santiaga de Compostela zo všetkých miest Európy od Poľska po Sicíliu, od Švédska po Rumunsko. Sieť ciest je postupne vyznačovaná i dopĺňaná informačnými systémami a službami. Viac informácii sa pútnici môžu dozvedieť na stránke: www.jakubskacesta.eu.
Posviacka cesty začala o 10:00 hod. požehnaním a posvätením informačnej tabule, pečate a samotnej cesty po ktorej vedie trasa Jakubskej cesty. Po posviacke nasledovala svätá liturgia ktorej hlavným slúžiteľom bol otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak, SJ. Po svätej liturgii otec arcibiskup vyjadril nadšenie nad týmto projektom a poďakoval všetkým pútnikom za spoločné slávenie. Všetkých spoločne vyzval aby sme svoj život vnímali ako púť do večného života.

Pozvánka na júnovú Fatimskú sobotu a Malú púť

xO8 Pútnické centrum hora Zvir vás pozýva na slávenie Fatimskej soboty ktorá sa uskutoční dňa 6.júna 2015. Program začne modlitbou rozjímavého svätého ruženca o 10:00 hod. Potom bude pokračovať slávením svätej liturgie o 10:30 hod. Po tomto programe bude nasledovať modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a po nej bude modlitba zverenia sa Fatimskej Panne Márii.

Pútnické centrum hora Zvir vás tiež srdečne pozýva na Malú púť, ktorá sa uskutoční 7.júna 2015. Táto nedeľa je druhou nedeľou po Pädesiatnici. Je to obdobie kedy prežívame petro-pavlovský pôst. Pôst pred sviatkom svätých apoštolov Petra a Pavla je veľmi starý a datuje sa do prvých storočí kresťanstva. Petrovka je jedným z pôstnych období kresťanských cirkví byzantského obradu. Pôst svätých apoštolov v našej Cirkvi trvá od Nedele všetkých svätých do samotného sviatku. Program púte začne o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky, tak bude nasledovať Akatist za požehnanie rodín. Po akatiste bude modlitba svätého ruženca. Vyvrcholením púte bude svätá liturgia o 10:30 hod. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec Marcel Mojzeš, docent na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Po svätej liturgii bude požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Príďte na horu Zvir načerpať duchovnú posilu a radosť z modlitby a spoločenstva s Ježišom Kristom.

Májová Fatimská sobota a Malá púť

foto45894564 2. mája 2015 bola na hore Zvir Fatimská sobota. Program sa začal rozjímavým ružencom, tak nasledovala svätá liturgia o 10:30 hod. ktorej predsedal prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. V homílii sa pútnikom prihovoril duchovný správca hory Zvir, otec Marcel Pisio. V evanjeliu dňa Ježiš vysvetľuje židom, že ,,otrokom je každý, kto pácha hriech.“ Iba Ježiš otvára cestu k pravej slobode a k večnému životu. On, ako vtelené Božie Slovo, prišiel kvôli tomu, aby sme aj my skrze Božie Slovo, nežili ako otroci hriechu. Po svätej liturgii otec arcibiskup požehnal náboženské predmety, tak nasledovala modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia sa Fatimskej Panne Márii.

3. mája 2015 bola na hore Zvir Malá púť. Táto malá púť bola pod záštitou predstavených a bohoslovcov Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa P. P. Gojdiča v Prešove. Program sa začal uctením ikony Presvätej Bohorodičky. Tak o 9:00 hod. začal Akatist k Presvätej Bohorodičke, ktorý viedol otec Marko Durlák, špirituál prešovského kňazského seminára. Po akatiste nasledoval rozjímavý ruženec, ktorý viedli bohoslovci kňazského seminára. Svätá liturgia začala o 10:30 hod. ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol rektor kňazského seminára, otec Miroslav Dancák. V svojej homílii sa zameral na Samaritánku, o ktorej bolo evanjelium. Ježiš jej ponúkol živú vodu. Tou vodou je otvorením sa pre nový život. Samaritánka sa nebála a vydala svedectvo o Ježišovi ostatným ľuďom v meste. Aj my sme pozvaní vydať svedectvo o ňom. Otec rektor poukázal tiež na tých, ktorí sa pripravujú na kňazstvo aby boli autentickými, aby neboli len administrátori.
Po liturgii nasledovalo požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Liturgiu svojím spevom doprevádzali bohoslovci prešovského kňazského seminára. Po programe sa pútnici rozišli do svojich domovov, plní darov ktoré mohli získať na tejto hore.

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>