Dnes je: 25.04.2019
Meniny má: Marek

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Kto vlastní, akoby nič nevlastnil (porov. 1 Kor 7, 30); kto si síce zhromažďuje všetko potrebné na užívanie, ale obozretne predvída, že to bude musieť čoskoro opustiť. Ten užíva tento svet, akoby ho neužíval; kto vlastní veci nevyhnutné pre život, ale nedovoľuje, aby ovládli jeho srdce, a snaží sa, aby to všetko slúžilo ? a nie škodilo ? na úžitok duši, ktorá sleduje vyššie ciele.
Svätý dna:
Svätý apoštol a evanjelista Marek.
Od počiatku sa zapájal do diania v prvotnej cirkvi, lebo jeho matka Mária dala svoj dom k dispozícií prvým kresťanom. Bol spolupracovníkom Barnabáša, Pavla a Petra. S Petrom sa dostal aj do Ríma. Na žiadosť veriacich v Ríme napísal evanjelium, ktoré ohlasoval Peter. Je považovaný za zakladateľa, prvého biskupa aj mučeníka alexandrijskej cirkvi. Zomrel okolo roku 100. Jeho telo od roku 828 je v Benátkach a je hlavným patrónom mesta.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Pozvánka na júlovú Fatimskú sobotu a Malá púť

12348624

Pútnicke centrum hora Zvir vás pozýva na júlovú Fatimskú sobotu, ktorá sa uskutoční dňa 4. 7. 2015. Program už ako zvyčajne začne o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého svätého ruženca a po ňom o 10:30 hod. bude nasledovať svätá liturgia. Po svätej liturgii bude modlitba Korunky Božieho milosrdenstva s modlitbou zverenia sa Fatimskej Panne Márii.

Tiež vás Pútnicke centrum hora Zvir pozýva na každomesačnú Malú púť, ktorá sa uskutoční dňa 5. 7. 2015, na 6. nedeľu po Päťdesiatnici. Na tento deň tiež pripadá sviatok svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učitelia Slovanov. Program púte začne o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a modlitbou akatistu k Presvätej Bohorodičke. Po skončení bude nasledovať modlitba svätého ruženca a o 10:30 hod. svätá liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, z úcty k naším vierozvestcom. Pozvanie byť hlavným celebrantom a kazateľom prijal otec Miroslav Čerňanský, kaplán farnosti Veľký Lipník. Po svätej liturgii bude modlitba na úmysel Svätého Otca, požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Svätí Cyril a Metod našim predkom odovzdali to najcennejšie čo máme. Vieru, pre ktorú boli naši hieromučeníci ochotní nielen trpieť, ale aj položiť svoje životy. Príďte si aj takýmto spôsobom uctiť ich pamiatku.

Modlitby za uzdravenie

hora V sobotu, 20. júna 2015, privítame na Zvire bratov a sestry z Koinonie Ján Krstiteľ. Program začne chválami o 10:00 hod., nasledovať bude sv. liturgia s modlitbami za duševné i telesné uzdravenie.

Júnová Fatimská sobota a Malá púť

junfoto V sobotu 6. júna 2015 na hore Zvir v Litmanovej slávili Fatimskú sobotu . Program, ako zvyčajne, začal o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého svätého ruženca. V rozjímaniach Radostného ruženca boli pútnici pozvaní do hlbšieho prežívania modlitby. Aby častejšie prichádzali pred Božiu tvár a to nie len vtedy keď prežívajú radosti, ale aj vtedy keď majú trápenia. Lebo Boh je ten, ktorý sa skláňa k nízkym a opovrhovaným a je verný svojím prisľúbeniam. Po ňom nasledovala svätá liturgia.
V homílii sa prihovoril pútnikom otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. Pozornosť pútnikov zameral na stať z evanjelia podľa Matúša. V nej opisuje ako Ježiš napomína ľudí a hovorí nech nesúdia druhých aby sami nemuseli byť súdení. Lebo ako namerajú iným tak bude namerané aj im. Otec Marcel pripomenul, že tiež vieme súdiť druhých ale zabúdame na to že sami tak budeme súdení. Preto Ježiš ponúka na konci dnešného evanjelia výzvu: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.“ (Mt 7,8) Lebo ak budeme všetci sudcami, všetci sa navzájom odsúdime. Veľa krát si myslíme že svojou dobrotou zachránime svet. No ľudskou dobrotou ho nedokážeme zachrániť. Zachrániť ho dokáže jedine Ježiš Kristus. On je ten čo prišiel svet spasiť a nie ho súdiť.
Po svätej liturgii už tradične nasledovala modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia sa Fatimskej Panne Márii.

Dňa 7. júna v druhú nedeľu po Päťdesiatnici sa na hore Zvir konala Malá púť. Program začal uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a modlitbou Akatistu za požehnanie rodín. Potom nasledovala modlitba svätého ruženca a svätá liturgia. Jej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Marcel Mojzeš, docent na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.
V homílii sa zamyslel nad situáciou z dnešného evanjelia podľa Matúša. Ako to že po Ježišových slovách Peter a jeho brat Andrej zanechali všetko a to isté urobil aj Jakub a jeho brat Ján. Zanechali všetko a rozhodli sa ísť za úplne neznámym človekom. Zdôraznil že pred tým ako ich Ježiš povolal sa píše že kráčal popri Galilejskom mori a videl ich. Teda Ježiš sa chcel priblížiť k človeku. Ježiš ich povolal, aj keď vedel o ich chybách. Aj keď vedel že ho Peter zaprie. Povolal ich preto lebo na nich zliadol očami srdca. Očami lásky svojho Nebeského Otca. Boh prichádza prvý a prvý nám aj odpúšťa aby sme my dokázali odpúšťať ľuďom okolo nás.
Svätú liturgiu spevom doprevádzal zbor veriacich z Litmanovej pod vedením Erika Hrabčáka, bohoslovca pastoračného ročníka a tiež ju obohatili Pavla Hudziková a Patrícia Gregušová . Po svätej liturgii nasledovala modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a mnoholitstvije. V tento krásny, teplý a slnečný deň si na hore mnohí pútnici mohli oddýchnuť a načerpať nielen fyzickú, ale aj duchovnú posilu do nasledujúceho týždňa a aj do ďalších dní ktoré pre nás náš Nebeský Otec pripravil.

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>