Dnes je: 25.04.2019
Meniny má: Marek

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Veľkou pomocou v boji proti hriechu je čítanie Svätého písma.
Svätý dna:
Svätý apoštol a evanjelista Marek.
Od počiatku sa zapájal do diania v prvotnej cirkvi, lebo jeho matka Mária dala svoj dom k dispozícií prvým kresťanom. Bol spolupracovníkom Barnabáša, Pavla a Petra. S Petrom sa dostal aj do Ríma. Na žiadosť veriacich v Ríme napísal evanjelium, ktoré ohlasoval Peter. Je považovaný za zakladateľa, prvého biskupa aj mučeníka alexandrijskej cirkvi. Zomrel okolo roku 100. Jeho telo od roku 828 je v Benátkach a je hlavným patrónom mesta.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Hlavná púť - 25.výročie zjavení na hore Zvir

hora

5. august 2015

10.00 sv.ruženec

10.30 sv.liturgia

 

17.00 archijerejská sv. liturgia – vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita

Hudobno-slovné pásmo – p.Hanka Servická

 

6. august 2015

10.00 sv.ruženec

10.30 sv.liturgia

 

17.00 archijerejská sv. liturgia – vladyka Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup

Hudobno-slovné pásmo – p.Monika Kandráčová

Predstavenie ženských reholí

 

7. august 2015

10.00 sv.ruženec

10.30 sv.liturgia

 

17.00 archijerejská sv. liturgia – vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup

Predstavenie mužských reholí

 

8. august 2015

15.30 Svätenie vody

16.00 Modlitba sv. ruženca

17.15 Veľká večiereň s požehnaním lítijných darov

18.00 Archijerejská svätá liturgia

20.30 Hudobno-slovné pásmo, Peter Milenký Band

22.30 Krížová cesta

24.00 Svätá liturgia (slovenská) a celonočná eucharistická adorácia

 

9. august 2015

7.00 Zakončenie adorácie s požehnaním

7.30 Akatist za požehnanie rodín

8.15 Katechéza – Zasvätiť svoj život Bohu

9.15 Modlitba sv. ruženca

10.30 Archijerejská svätá liturgia s myrovaním

Nedeľné sv. liturgie počas mesiacov júl - august

hora

12.júl - 10:30, 14:00, 18:00

19.júl - 10:30, 14:00, 18:00

26.júl - 10:30, 14:00, 18:00

2.august - 10:30, 14:00, 18:00

9.august - Hlavná púť - 10:30, 18:00

16.august - 10:30, 14:00, 18:00

23.august - 10:30, 14:00, 18:00

30.august - 10:30, 14:00, 18:00

Júlová Fatimská sobota a Malá púť

hora2

Fatimská sobota v mesiaci Júl  sa konala 4. 7. 2015. Program začal o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého svätého ruženca. Po ňom o 10:30 hod. bola svätá liturgia, ktorej predsedal a pútnikom sa prihovoril otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. V homílii, ktorá bola na evanjelium o poprednom mužovi, ktorý prišiel za Ježišom, s prosbou o vzkriesenie jeho dcéry, poukázal na vieru tohto muža v dvoch bodoch. Tento popredný muž prijal pravdu že jeho dcéra zomrela, ale neostáva pri tom. Jeho viera pokračuje ďalej a žiada Ježiša aby išiel s ním, pretože verí, že ju Ježiš môže vzkriesiť. „Boží dotyk je stále dotykom, ktorý dáva život. Zavolaj dnes Ježiša do svojho domu, popros ho, poď, dotkni sa Pane.“ Po svätej liturgii nasledovalo požehnanie náboženských predmetov, modlitba koruny Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia sa Fatimskej Panne Márii.

V nedeľu, 5. 7. 2015  na sviatok Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, sa na hore Zvir konala Malá púť. O 9:00 hod. sa program začal modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke, za ktorým hneď nasledoval rozjímavý svätý ruženec. Po ňom o 10:30 hod. začala svätá liturgia. Predsedal jej otec Miroslav Čerňanský, kaplán farnosti Veľký Lipník, ktorý absolvoval ako bohoslovec pastoračný ročník práve na hore Zvir.  V homílii, pri ktorej sa prihovoril vyše 1200 pútnikom, otec Miroslav poukázal, prečo Ježiš ochrnutému nepovedal: „Vstaň vezmi si lôžko a choď“ ale: „Odpúšťajú sa ti hriechy.“ Ukázal pútnikom, že najhorším ochrnutím je hriech, ktorý nám bráni preukázať druhému lásku, milosrdenstvo, pomoc. Po svätej liturgii nasledovalo požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.Na záver sa otec Rastislav Janičko, riaditeľ pútnického centra na hore Zvir, poďakoval bohoslovcom Erikovi Hrabčákovi, Matúšovi Marčákovi a Michalovi Zorvanovi ml., za ich službu počas uplynulého pastoračného ročníka.

Všetci pútnici na hore Zvir mohli  načerpať veľa duchovných milostí a tiež si mohli úctiť pamiatku sv. Cyrila a Metoda.

 

 


<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>