Dnes je: 24.02.2019
Meniny má: Matej

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Keď sa koná svätá obeta, sanktuárium je preplnené nespočítateľnými anjelmi, ktorí zbožňujú božskú obetu, konanú na oltári.
Svätý dna:
Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.
Po sťatí hlavy sv. Jána Krstiteľa Herodiada jeho hlavu pochovala v záhrade Herodesovho paláca. Po čase dvom mníchom, pútnikom, ktorý prišli do Jeruzalema, sám sv. Ján dal vedieť, kde je pochovaná jeho hlava. Začali kopať a skutočne ju našli. Zaniesli ju do Emessy. Po čase sa jeho hlava znovu stala nezvestnou. Znovu ju našli medzi 430 - 460 rokom. Dnes sa spomínajú obidve nájdenia.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Nedeľné sv. liturgie počas mesiacov júl - august

hora

12.júl - 10:30, 14:00, 18:00

19.júl - 10:30, 14:00, 18:00

26.júl - 10:30, 14:00, 18:00

2.august - 10:30, 14:00, 18:00

9.august - Hlavná púť - 10:30, 18:00

16.august - 10:30, 14:00, 18:00

23.august - 10:30, 14:00, 18:00

30.august - 10:30, 14:00, 18:00

Júlová Fatimská sobota a Malá púť

hora2

Fatimská sobota v mesiaci Júl  sa konala 4. 7. 2015. Program začal o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého svätého ruženca. Po ňom o 10:30 hod. bola svätá liturgia, ktorej predsedal a pútnikom sa prihovoril otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. V homílii, ktorá bola na evanjelium o poprednom mužovi, ktorý prišiel za Ježišom, s prosbou o vzkriesenie jeho dcéry, poukázal na vieru tohto muža v dvoch bodoch. Tento popredný muž prijal pravdu že jeho dcéra zomrela, ale neostáva pri tom. Jeho viera pokračuje ďalej a žiada Ježiša aby išiel s ním, pretože verí, že ju Ježiš môže vzkriesiť. „Boží dotyk je stále dotykom, ktorý dáva život. Zavolaj dnes Ježiša do svojho domu, popros ho, poď, dotkni sa Pane.“ Po svätej liturgii nasledovalo požehnanie náboženských predmetov, modlitba koruny Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia sa Fatimskej Panne Márii.

V nedeľu, 5. 7. 2015  na sviatok Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, sa na hore Zvir konala Malá púť. O 9:00 hod. sa program začal modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke, za ktorým hneď nasledoval rozjímavý svätý ruženec. Po ňom o 10:30 hod. začala svätá liturgia. Predsedal jej otec Miroslav Čerňanský, kaplán farnosti Veľký Lipník, ktorý absolvoval ako bohoslovec pastoračný ročník práve na hore Zvir.  V homílii, pri ktorej sa prihovoril vyše 1200 pútnikom, otec Miroslav poukázal, prečo Ježiš ochrnutému nepovedal: „Vstaň vezmi si lôžko a choď“ ale: „Odpúšťajú sa ti hriechy.“ Ukázal pútnikom, že najhorším ochrnutím je hriech, ktorý nám bráni preukázať druhému lásku, milosrdenstvo, pomoc. Po svätej liturgii nasledovalo požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.Na záver sa otec Rastislav Janičko, riaditeľ pútnického centra na hore Zvir, poďakoval bohoslovcom Erikovi Hrabčákovi, Matúšovi Marčákovi a Michalovi Zorvanovi ml., za ich službu počas uplynulého pastoračného ročníka.

Všetci pútnici na hore Zvir mohli  načerpať veľa duchovných milostí a tiež si mohli úctiť pamiatku sv. Cyrila a Metoda.

 

 

Pozvánka na júlovú Fatimskú sobotu a Malá púť

12348624

Pútnicke centrum hora Zvir vás pozýva na júlovú Fatimskú sobotu, ktorá sa uskutoční dňa 4. 7. 2015. Program už ako zvyčajne začne o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého svätého ruženca a po ňom o 10:30 hod. bude nasledovať svätá liturgia. Po svätej liturgii bude modlitba Korunky Božieho milosrdenstva s modlitbou zverenia sa Fatimskej Panne Márii.

Tiež vás Pútnicke centrum hora Zvir pozýva na každomesačnú Malú púť, ktorá sa uskutoční dňa 5. 7. 2015, na 6. nedeľu po Päťdesiatnici. Na tento deň tiež pripadá sviatok svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učitelia Slovanov. Program púte začne o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a modlitbou akatistu k Presvätej Bohorodičke. Po skončení bude nasledovať modlitba svätého ruženca a o 10:30 hod. svätá liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, z úcty k naším vierozvestcom. Pozvanie byť hlavným celebrantom a kazateľom prijal otec Miroslav Čerňanský, kaplán farnosti Veľký Lipník. Po svätej liturgii bude modlitba na úmysel Svätého Otca, požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Svätí Cyril a Metod našim predkom odovzdali to najcennejšie čo máme. Vieru, pre ktorú boli naši hieromučeníci ochotní nielen trpieť, ale aj položiť svoje životy. Príďte si aj takýmto spôsobom uctiť ich pamiatku.


<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>